Magyarságtudomány 2. (1936)

1936 / 1. szám

MAGYARSÁGTUDOMÁNY MEGJELENIK NEGYE ÓÉVEN KI NT ÉVI ELŐFIZETÉS 5 PENGŐ FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:ORTUTAY GYULA MINDEN CIKKÉRT ÍRÓJA FELEL KÉZIRATTÓL ELTÉRŐ JAVÍTÁSOK NYOMDASZÁMLÁJA A CIKK ÍRÓJÁT TERHEL* KIADÓHIVATAL KECSKEMÉT, POSTAFIÓK 146 A FRANKLIN TÁRSULAT FŐBIZOMÁNYA C' BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCA 4 A CÍMLAPTERV ÉS S2IGNETT BÚDAY GYÖRGY MUNKÁJA Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt. ­Igazgató: Tóth László.

Next

/
Thumbnails
Contents