Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 29. (1905)

1905 / 1. füzet - Vargha György: Kossava és a Föhn

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÜZETEK A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. XXIX. ÉVFOLYAM. 1905 1. FÜZET. MACY. MíABEMIa] kÖkv^Tát; a j Kossava és a Föhn. Irta: Vargha György. Délmagyarország meteorologiai megfigyelései még mindig eléggé hiányosak s éppen ez is az egyik oka, hogy az ország ebben a részében sok olyan jelenséget látunk, melyet éppen az adatok csekély voltánál fogva meg nem fejthetünk, legfeljebb valószínű hipotézissel magyarázhatunk. Temesvár átlagos hőmérsékletének kedvezőségét különösen a téli, kora tavaszi és késő őszi időszakban csak sejtjük, éppen úgy az Alduna környékén dühöngő Kossava szélnek természetét is csak nagyjában ismerjük s azért szükséges lenne éppen a mi vidékünk e céljából való kikutatása végett több helyütt megfigyelő állomásokat szervezni és felállítani s ha már európa- szerte szervezkednek s szerves összeköttetésbe léptek a meteo­rologiai állomások, az adatok nagyobb számát különösen a meteorologiailag exponáltabb helyeken az állam érdeke is kívánná, mikor a megfigyeléseket a mindennapi eléggé kétes jövendölé­seken kivül tudományos, kulturális, igazságszolgáltatási célokra biztossággal felhasználják. Társulatunk 1903. évi október havi ülésén foglalkozott a Kossavával dr. Czirbusz Géza felolvasása alkalmával, mihez a jelen­levők többen hozzászólottak. A tárgy érdekessége késztette a felolvasót, hogy hazánk több ez irányban működő szakemberét — Cholnoky, Róna stb. — megkérdezze, kik bár nem közvetlen tapasztalás útján, de inkább teoretikusan feleltek is, mely véleményekkel azután Czirbusz cikkét lényegesen kibővítette. (Termtud. Füzetek XXVII. 3.) 1

Next

/
Thumbnails
Contents