Turán. A Turáni Társaság folyóirata 19. (1936)

1936 / 1-4. szám

л JE т XIX. ÉVFOLYAM. J ■*- I -T J 1936. 1-IV TÚRÁN A TURÁNI TÁRSASÁG (MAGYAR NÉPROKONSÁGI Ç\ EGYESÜLET) FOLYÓIRATA SZERKESZT ŐSÉG: PÉKÁR GYULA CHOLNOKY JENŐ FŐSZERKESZTŐ SZERKESZTŐ BÁN ALADAR FELELŐS SZERKESZTŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST ORSZÁGHÁZA, XI CTrn,rccTTÉSÉRT ÉS A KIADÁSÉRT FELELŐS : DR. BÁN AUDÁR ÜNNEPI SZÁM A TURÁNI TÁRSASÁG NEGYEDSZÁZADOS JUBILEUMA EMLÉKÉRE NOMBRE JUBILAIRE

Next

/
Thumbnails
Contents