A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 2. KÖTET (1952)

2. kötet / 1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI * SZERKESZTI: HEVESI GYULA II. KÖTET 1. SZÁM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., GÉZA-UTCA 2. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-U. 21. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei Budapest, V., Géza-u. 2. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt ötven különlenyomat illet meg megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 20 forint, külföldi címre 30 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány-u. 21.—Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 936.550), külföldi megrendelések a »Kultúra« Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalat (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. — Magyar Nemzeti Bank egyszámla­szám: 929.040) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának kiadványa az Acta Techniea Hungarica című idegennyelvű folyóirat. E lap hivatott a magyar műszaki tudományok eredményeinek legjavát a külföld felé tolmácsolni. A cikkek orosz, német, angol vagy francia nyelven jelennek meg lehetőleg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig további három nyelven. Cikkeket magyar vagy a szerző választotta idegen nyelven a következő címre kell beküldeni : Acta Technica Hungarica szerkesztősége, Budapest, V., Géza-utca 2.

Next

/
Thumbnails
Contents