A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 32. KÖTET (1963)

32. kötet / 1-4. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI GELEJI SÁNDOR 3 2. KÖTET 1 — 4. SZAM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., NÁDOR UTCA 7. KIADÓHIVATAL: BÜDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleménye változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként álta­lában egy kötet jelenik meg. A kéziratok a következű címre küldendők: A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei Budapest V., Nádor utca 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Megjelent munkájáért minden szerzőt száz különlenyomat illet meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest I., Fő utca 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának kiadványa az Acta Technica című idegen nyelvű folyóirat. E lap hivatott a magyar műszaki tudományok eredményeinek legjavát a külföld felé tolmácsolni. A cikkek német, angol, francia vagy orosz nyelven jelennek meg, lehetőleg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig a cikk nyelvén és azonkívül a másik három nyelven. A cikkeket magyar vagy a szerző választotta idegen nyelven a következő címre kell beküldeni: Acta Technica szerkesztősége, Budapest V., Nádor utca 7.

Next

/
Thumbnails
Contents