A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 41. KÖTET (1968)

41. kötet / 1-2. szám

MŰSZAKI TUDOMÁNY A MAGYAR TUDOMÄNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐBIZOTTSÁG BARTA ISTVÁN, BÖLCSKEI ELEMÉR, GESZTI O. PÁL, LÉVAI ANDRÁS 41. KÖTET 1—2. SZÁM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., MÜNNICH FERENC UTCA 7. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21. A Műszaki Tudomány változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. A kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudomány Budapest V., Münnich Ferenc utca 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Megjelent munkájáért minden szerzőt száz különnyomat illet meg. A közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttatja a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Műszaki Tudomány előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V., Alkotmány utca 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest I., Fő utca 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 43-790-057-181) útján eszközölhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents