Magyar Katonai Szemle, 1939 (9. évfolyam, 3. negyedév)

TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KATONAI SZEMLE 1939. ÉVI IX. ÉVFOLYAMÁNAK III. ÉVNEGYEDÉHEZ. ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK Szám Lapoldal A 2. lovasdandár működése Kárpátalján. Irta: a 2. lov. ddr. parság vezérkari osztálya 7 1 A magyar emberanyag általános tulajdonságainak vizsgálata a ka'onai kiképzés szemszögéből. Irta: PÁLOSY JÁNOS vkpszt. őrnagy 7 17 A világpolitika eseményei 1939 április—május 31-ig. Irta: TRENCSENI ANDRÁS 7 34 A számú harcászai példa megbeszélése. Közli: Törzs­tiszti tanfolyam parancsnokság 7 10 5. számú harcászati példa. Közli: Törzstiszti tanfolyam pa­rancsnokság 7 16 Befejezetlen hadműveletek. Irta : BÁLVÁNYI ENDRE ny. tábornok 7 50 Csapa ok gázkiképzése. Irta: LÁSZLÓ SZABOLCS főhadnagy 7 ül Az emberkiválogatásról. Irta: VARGA LÁSZLÓ százados 7 70 A 9. gyalogdandái' tevékenysége 1915 február 25—28. Irta: vi'.éz VÁRJON ZOLTÁN ny. tábornok 7 75 A folyóátkelések megindításának időpontja. Irta: CSER­NEKY ÁRPÁD százados ........ 7 85 Alföldi harceljárások. Irla : TILGER FERENC ezredes 8 1 Az orosz Wrangéi hadsereg hadjárata 1920-ban. Irta: POKORNYI HERMANN ny. altábornagy .... 8 22 A francia felderítő csoportok feladatai és alkalmazása. Irta: KOLLEY ERNŐ ezredes 8 39 Távolkeleti események 1939 április 15-től június végéig. Irta: PACOR ERNŐ vk. százados 8 49 Az 5. számú harcásza'i példa megbeszélése. Közli: Törzs­tiszti tanfolyam parancsnokság" 8 60 6. számú harcászati p lda. Közli: Törzstiszti tanfolyam pa­rancsnokság 8 66 Kerékpáros vaqy gépkocsizó géppuskásszázad. Irta: PETRO­VAY KÁROLY őrnagy 8 68 Határvédelem és halár erődítés. Irta: vitéz DÁNFY MI­HÁLY őrnagy 8 72 Tábori erődítések szemrevételezése. Irta: FÖRDŐS-REICH EGON alezredes 8 77 A magyar katona lelkiereje. Irta: MIERKA ALFRÉD ny. tábornok 8 83 Erkölcs vagy anyag? Irta: vitéz SOMOGYI ENDRE vk. ezredes 9 1 Az alsóvezetés harcászati felderítése. Irta: vitéz HOLECZY ÖDÖN vk. őrnagy 9 18 A 6. számú harcászaii példa megbeszélésre kerülő részének kidolgozása. Közli: Törzstiszti tanfolyam parancsnokság 9 24

Next

/
Thumbnails
Contents