Magyar Kurir, 1808. január-június (22. évfolyam, 2-52. szám)

1808-01-05 / 2. szám

*8 hoz , sok ezer ember fzeme láttára, követkei zó' pompával és rendel mentenek : Elő e«*y. ofztály lovas katonaság ment , ez után két Csáfz. lovász galla köntösben; utánnok két Császári Kir. trombitás lóháton; azután két Udvari íurir gála köntösben és lóháton , utánnok 4 Császári Kir. Kamarás Urak, kiki tulajdon hat lovas gála hintájába ülve, e?eket 3. Cs. Kir. titkos TanátsosU- rak követték, kiki tulajdon hat lovas gálla hintájá­ban, a’ mellyek mellett azoknak fényes köntös­be fel öltözőt^ udvari tselédjei gyalogiottak. Vég­tére a’ fent nevezett Cs. Kir. meghatalmazott mi- niíler ment egy hat lovas udvari gála hinfóba , meily mellett két felől két kel gála köntösbe öl­tözött udvari tisztek, a’ több udvarb tisztek és li- veriás tselédek pedig, hintája elölt menték. A’ Palota alsó graditsánál Eö Cs. jKir. Felsé­ge meg hatalmazott követje hcrczeg Traut- mansdorf, és a’ vele volt Cs. K. Kamarás Urak és titkos Tanátsosok a’ hintáikból ki fzálván az Eö Herczegaége , Fels. Urunk'jegyese edés annyá- nak udvari fö meliere ’s több udvari tisztjei által fogadtattak, és az audientziás fzáíaba vezettettek. — Eö Kir. Fö Herczegsége a’ Fels, menyaffzony- nak édes annya , a’ ki egy baldauhinumba udva­ri tisztjeitől körűi vétetve állott, az ajtón bé le­pett meg hatalmazott követnek eleibe ment , és annak el fogadtatása után, a’baldakhinumhoz vifz- fza menvén, a’ még hatalmazott követ előtte meg állott, és a’ Fels. Csáfzár ’s Király nevében M a­ria Ludovika Beatrix ifjú FŐ Herczeg afz- fzony kezét a’ fzokott tzoremoniával ki kérte. Minekutánna az özvegy Fö Berczeg AITzonyi«

Next

/
Thumbnails
Contents