Magyar Nyelvőr – 67. évfolyam – 1938.

Értekezések, önálló cikkek - Kertész Manó: A Kakas személynévről

MAGYAR NYELVŐR SZARVAS GÁBOR ÉS S1MONYI ZSIGMOND FOLYÓIRATA SZERKESZTI ÉS KIADJA BALASSA JÓZSEF f (o ¥ ~ o J > • . LXVII. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1938. A MAGYAR NYELVŐR KIADÓHIVATALA.

Next

/
Thumbnails
Contents