Magyar Nyelvőr – 76. évfolyam – 1952.

A MAGYAE NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA szerkesztőbizottság: BEKE ÖDÖN, FÁBIÁN PÁL, KÁROLY SÁNDOR, LŐRINCZE LAJOS, PROHÁSZKA JÁNOS, RÁCZ ENDRE, RUBINYI MÓZES FELELŐS SZERKESZTŐ: BEKE ÖDÖN. szerkesztőség: XIV. KEE., VOROSILOV-ÚT 19. telefon: 297 — 426. FELELŐS KIADÓ: A KÖZOKTATÁSÜGYI KIADÓVÁLLALAT IGAZGATÓJA V., SZALAI-T7TCA 10—14. TELEFON! 122— 044 TARTALOMJEGYZÉK Angyal Endre: Nyolcvan esztendő a magyar nyelvművelés szolgálatában . 1 Nyelv és iskola Kerékgyártó Imre: Nyelvtanításunk helyzete a középiskolákban 9 Nyelvművelés Andrássyné Kövesi Magda: Az építőipar nyelvének megtisztításáról. 1 13 Fábián Pál: Jön — megy 15. — Csatkai Endre: Nevet — röhög. Arc — pofa 17. — Prohászka János: Általános iskola vagy általánosiskola 18. — Beke Ödön: Ébertelen. A táró legyőzi a tárnát 19. — Kiss János: Színes fémek és nem színes fémek 20 Könyvekről Szemere Samu: Tyeplov: Pszichológia 20. - Mikesy Sándor: Bányai Zsigmond: Órás és nemesfémipari szakszótár és kézikönyv 24. — Prohászka János: Egy sikerült fordításról 25. — Az építőipar munkájának egy sikerült ábrázolása 20. — Faipari regény 27. — Dénes Szilárd: Móricz Zsigmond: Árverés a nádason 29. — Rubinyi Mózes: Vajda János válogatott művei 30. — Erdődi József: Az orosz igek ragozási rendszeréről 31. — Prohászka János: Benkő Loránd és Lőrincze Lajos: Magyar nyelvjárási bibliográfia 33. — Rubinyi Mózes: Fordításokról 33 Magyarázatok O. Nagy Gábor: A boszorkányhit nyelvi emlékei 35 f Kallós Ede: Egy eltűnt európai népcsalád nyomai 42 Zsoldos Jenő: Elvrokon, elvbarát, elvtárs 44. — Csefkó Gyula: Hetvenkedik 47. Kézen vert gomb. Borkorcsolya 48. — Nyiri Antal: Vetetlenül lőtt Cupido, vagy véletlenül? 49. — Dénes Szilárd: Sárarany 50. — Beke Ödön: Arany János nyelvéhez. Csürkölő 51. Csűrös. Döfleg. Dudva 52. Édesanya, édes­apa. Étel. Évődés 53. Fütty és fütyülő. Gaz 54. Göcög. Gyógyít, gyógyul 55. Hajaz. Idétlen 56. Kalamajka. Kitaláció. Kíváncsi 57. Kapcáskodik. Kata szegelete. Kotymány 58. Langó. Látó. Lom. Mái 59. Megszentül 60. Nyíregy­háza. Ócska, ólálkodik. Pác. pácol 61. Elpatkol. Sürvít. Zöpög 62. Mi a nyila. Egy láb főid. Egy nyomban. Elrúgja a patkót. Félteherre itta magát 63. Jégre visz. Krisztus palástja. Nagy feneket kerít. Rúgott borjú. Megrázlak, mint Krisztus a vargát 64. — Scheiber Sándor: Vágott bor. Tollat az orrába/ Hebreg 65. — Erdődi József: Mennydörgés a népnyelvben. — Prohászka János: Nem fog rajta a csudám. Tehénszopó béka 66. — II. Fekete Péter: Kimicsodás. Kutyamáj — tekemáj. Halhéj — halhí. — Révay József: Sarzsi 67. — Péter László: Az ly kérdéséhez 68. — Selymes Ferenc: Még egy magyar szó az orosz nyelvben 69 Ki hallotta? ki olvasta? Trócsányi Zoltán: XVIII. századbeli könyv az ősi orosz—magyar kapcsolatokról 69 Székely Artúr: Ismeretlen ós szokatlan szavak a Csendes Don magyar fordítá­sában 71 Veres Péter: A Magyar Nyelvőr 1951. évi 4. ós 5. számához 73 A Nyelvőr postája 75 A harmincéves Komi Köztársaság 80 A Magyar Tudományos Akadémia 1951. évi nagygyűlése 80 Imre Samu n oi 7_1 oom

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents