Magyar Nyelvőr – 125. évfolyam – 2001.

MAGYAR,, NYELVŐR [ TARTALMABOL Banczerowski Janusz: A nyelvtudomány paradigmái Szabó Zoltán: Gondolatok az összehasonlító stilisztikáról Aczél Petra: A meggyőző szöveg retorikája Lukács László: Népi harangszó-magyarázatok Hőhn Mária-Priszter Szaniszló: A marosvásárhelyi Teleki­herbáriumok (XVII-XVI1I. század) és növény­neveink hányi Zsuzsa: A nyelvészeti konverzációelemzés Péteri Attila: Az árnyaló partikulák elhatárolásának problé­mája a magyar nyelvben Laczkó Krisztina: Névmás és referencia 125. ÉVFOLYAM 2001. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents