Magyar Nyelvőr – 129. évfolyam – 2005.

oÍCÓWYAR MAGYAR „ NYELVŐR í TARTALMÁBÓL ^ Kenesei István: A nyelvelmélettől a nyelvmüvelésig. A nyelvészet egységéről és változatosságáról Kiss Jenő: A magyar nyelv és az Európai Unió Heltai Pál: A fordító és a nyelvi normák II. Szabó József: A nyelvjárás és az irodalmi nyelv helyzete és szerepe német Svájcban, különös tekintettel az iskolai oktatásra Banczerowski Janusz: A pozitív érzelmek konceptualizá­lásának néhány kérdése Laczkó Krisztina: A névmási rendszer funkcionális keret­ben II. Markó Alexandra: „Szavak nélkül." Nonverbális vokális közlések fonetikai elemzése H. Varga Márta: A 'hiány'-t jelentő denominális fosztó­képzős melléknevek szemantikai ellentétpárjai v J 129. ÉVFOLYAM 2005. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents