Magyar Nyelvőr – 129. évfolyam – 2005.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR NYELVI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872-1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896-1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), BEKE ÖDÖN (1946-1953), LŐRINCZE LAJOS (1954-1993) FELELŐS SZERKESZTŐ: KESZLER BORBÁLA SZERKESZTÖBIZO ITSÁG: BALÁZS GÉZA. FÁBIÁN PÁL (a Szerkesztőbizottság elnöke), GRÉTSY LÁSZLÓ, HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET. A. JÁSZÓ ANNA, KEMÉNY GÁBOR, TOLCSVAI NAGY GÁBOR A szerkesztőség címe: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Kenesei István: A nyelvelmélettől a nyelvművelésig. A nyelvészet egységéről és változatos­ságáról 1 Kiss Jenő: A magyar nyelv és az Európai Unió 12 Heltcii Pál: A fordító és a nyelvi normák II 30 Nép és nyelv Szabó József: A nyelvjárás és az irodalmi nyelv helyzete és szerepe német Svájcban, külö­nös tekintettel az iskolai oktatásra 59 A nyelvtudomány műhelyéből Banczerowski Janusz: A pozitív érzelmek konceptualizálásának néhány kérdése 71 Laczkó Krisztina: A névmási rendszer funkcionális keretben II 78 Markó Alexandra: „Szavak nélkül." Nonverbális vokális közlések fonetikai elemzése 88 H. Varga Márta: A 'hiány'-t jelentő denominális fosztóképzős melléknevek szemantikai el­lentétpárjai 104 Kisebb közlemények Csorba Dávid: Bibliai vonatkozású paratagmák mint az egyházi írásértelmezés toposzai 109 Vesz.elsz.ki Ágnes: írásjelek és szimbólumok az SMS-ekben 1 1 1

Next

/
Thumbnails
Contents