Magyar Nyelvőr – 132. évfolyam – 2008.

MAGYAR „ NYELVŐR TARTALMÁBÓL Gósy Mária: „R" hangok: kiejtés, hangzás, funkció Szathmári István: Az alakzat vitatott alapkérdései az alak­zatlexikonban Kiss Jenő: Az első tájszóközlésektől az egyesített digitális tájszótárig Dömötör Adrienne: Az úgy mond-tó\ az úgymond-ig Molnár Ferenc: Újabb adalékok legkorábbi szövegemlékeink tanulmányozásához Banczerowski Janusz: Az apa/atya fogalmának képe a ma­gyar nyelvben Pete István: Ismét a morféma újradefiniálásának szükséges­ségéről Szabó József: A török kor emléke Somogy megye földrajzi neveiben 132. ÉVFOLYAM 2008. JANUÁR-MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents