Magyar Orvosi Archivum 25. (1924)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI '.A ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ: DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. »Pázmány Péter« tud. egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR- ISSEKUTZ BÉLA DR- MANSFELD GÉZA a magy. kir. vFerencz Józsefe tud. egyetem a magy. kir. »Erzsébet« tud. egyetem* ny. r. tanára ny. r. tanára DR- BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. »Tisza Istvánt tud. egyetem ny. r. tanára • • • . • • •\ v . • • • \ *• ÚJ FOLYAM XXV. KÖTET. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST. - SZABÓ T. ISTVÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents