Magyar Orvosi Archivum 25. (1924)

A XXV. KÖTET TARTALMA: Lap 1. Krompecher Ödön dr.: A petefészek granulomasejtdagana­tairól ................................................................................................. 1 2. Duzár József dr.és Busznyák István dr. : A vérplasma fehér je­fractióinak jelentősége a csecsemőkorban ............................... 12 3. Fabinyi Rudolf dr. és Tomcsik József dr.: Vörösvérsejtüle­pítési és colloidlabilitási vizsgálatok elmebetegeknél — 23 4. Karoliny Lajos dr.: A kis artériák endotheljének postmortalis desquamatiójárói ........................................................................... 32 5. Lehotzky Tibor dr.: Kisagyi racemosus angioma két esete 34 6. Davida Jenő dr.: Proportiovizsgálatok a esonttérfogat alap­ján és a végtagcsontok térfogatindexe...................................... 45 7. Kovács Ferenc dr.: A petefészek pajzsmirigydaganatairól-■ 51 8. Kramár Jenő dr. és Tomcsik József dr.: Adatok az arsennek az anyagcserére gyakorolt hatásához .................................. 61 9 . Ormos Pál dr.: Ganglioneuroma és glioma együttes előfor­dulása a sympathicus-határköteg mentén ......................... ■ 67 1 0. Fritz Gusztáv clr. és Duzár József dr-: Hyperventillatio és adrenalinhatás .............................................................................. 75 1 1. Kluge Endre dr,: Paranoia............................................................ 82 12. Rötth András dr.: A tekintőtér..................................................... 102 1 3. Szathmáry Zoltán dr.: Újabb eljárás az osteoid szövet ki­mutatására ...................................................................;................ 110 1 4. Milkó Vilmos clr. és Kovács Endre dr.-. Kísérleti és szövet­tani adatok a sympathektomia periarterialis kérdéséhez 112 15. Földes Jenő dr. és Dctre László dr.: A vörösvérsejtek át­lagos haemoglobintartalmáról ................................................. 125 1 6. Karoliny Lajos dr.: A mellékvese úgynevezett kóregadeno­máiról ..............................................................................■'............ 134 1 7. Pommérsheim Ferenc dr.: Leiomyoina malignum két esete 142 18. Czirer László dr.: A májadenomáról.......................................... 157 1 9. Bosányi Andor dr.és Csapó József dr.: A vérserum savkötő­képessége egészséges és beteg gyermekeknél........................ 174 20. Kluge Endre dr.: A paranoia ..................................................... 190 21. Földes Jenő dr. és Detre László dr.: Adatok a gyomor sósav­kiválasztásának élettanához ................................................ • • 211 2 2. Richter Hugó dr.: Kísérletes adat a tabes kortanának kér­déséhez ............................................................................................. 217 23. OrmosPáldr.: Angina pectorisos betegek nyaki sympathicus­dúcainak szövettani vizsgálata, különös tekintettel az angina pectoris okára .............................................................. 227 24. Ernst Zoltán dr. és Szappanos Béla dr.: Extrahepatogen bilirubinképződés vizsgálata túlélő szerveken. I. Vizsgála­tok túlélő lépen.......................................................■ • • ........... 239 2 5. Ernst Zoltán dr.: II. Vizsgálatok túlélő lépen,vesén és tüdőn 252 26. Ernst Zoltán dr. és Förster Gyűli dr.: III. Vizsgálatok phenylhydrazinnel mérgezett kutya lépén ;................. 260 2 7. Ernst Zoltán dr. és Förster Gyula dr.: IV. Vizsgálatok collargollal és vassal kezelt kutya lépén............................... 267* 2 8. Weiss István dr. és Sümegi István dr.: Vizsgálatok a vas­sal „blockirozott“ reticuloendothelialis sejtek működésére vonatkozólag ......................................................................................267 50123 >’X'* (S|

Next

/
Thumbnails
Contents