Magyar Orvosi Archivum 28. (1927)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL ÜGYVEZETŐ SZERKESZTŐ: DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. »Pázmány Péter« tud.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK: DR ISSEKUTZ BÉLA DR-MANSFELD GÉZA a magy. kir. »Ferenc Józsefe tud.-egyetem a magy. kir. »Erzsébet« tud. egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR- BÉLÁK SÁNDOR a magy. kir. »Tisza István« tud.-egyetem ny. r. tanára ÚJ FOLYAM XXVIII. KÖTET. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST. 1577 — 1927. — (DR. CZAKÓ ELEMÉR)

Next

/
Thumbnails
Contents