Magyar Orvosi Archivum 35. (1934

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG WITH ENGLISH SUMMARY KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTŐ: DR VÁMOSSY ZOLTÁN a kir. magy. ^Pázmány Péter« tud.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTŐK : DR ISSEKUTZ BÉLA DR MANSFELD GÉZA a magy. kir. »Ferenc József« tud - egyetem a magy. kir. »Erzsébet« tud.-egyetem­ny. r. tanára ny. r. tanára DR ORSÓS FERENC a magy. kir. »Tisza István* tud.-egyetem ny. r. tanára \ ; J \ ÚJ ÉVFOLYAM XXXV. KÖTET 1934. CENTRUM KIADÓVÁLLALAT R.-T. BUDAPEST IX.. KÖZTELEK-UTCA 1

Next

/
Thumbnails
Contents