Mérleg, 1984 (20. évfolyam, 1-4. szám)

1984 / 1. szám

MÉRLEG 20. ÉVF. 1984/1 MEGJELENIK_______________ évente négyszer: március közepén, április végén, július közepén és november végén SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Redaktion „Mérleg“, Verlag Herder, Wollzeile 33, Post­fach 248, A-1011 Wien. Felelős szerkesztő a sajtótör­vény értelmében: Bálint László; szerkesztő: Boór János EGYES SZÁM ARA ________ 7 0,— öS, 10,— DM, 9,50 sfr ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ 252,— ÖS, 36,— DM, 32,— sfr + postaköltség (Ausztriá­ban 48,— öS, külföldre 64,— öS). Az előfizetést kérjük az évi számla alapján és annak kézbesítése után egy hónapon belül rendezni. MEGRENDELHETŐ________ V erlag Herder, Postfach 248, A-1011 Wien, T.: 521-413 Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest VII., Lövölde tér 7. T.: 427-902, 427-903. Posta­cím: Budapest 1900. KS/Agape, 21000 Növi Sad, Cara Dusana 4. ERSCHEINT_______________ v iermal im Jahr: Mitte März, Ende April, Mitte Juli und Ende November HERAUSGEBER, EIGEN­TÜMER UND VERLEGER Verlag Herder Verantwortlicher Redakteur im Sinne des Pressegesetzes: Ladislaus Bálint; Redakteur: János Boór, alle Wollzeile 33, Postfach 248, A-1011 Wien, Austria EINZELHEFT 70,— öS, 10,— DM, 9,50 sfr JAHRESABONNEMENT 252,— öS, 36,— DM, 32,— sfr zuzüglich Portokosten (in Österreich 48,— öS, nach Aus­land 64,— öS). Es wird ge­beten, aufgrund der Jahres­rechnung binnen eines Monats die Bezahlung durchzuführen. ZU BEZIEHEN DRUCK Ferdinand Berger & Söhne Ges. m. b. H., A-3580 Horn.

Next

/
Thumbnails
Contents