Modern Nyelvoktatás, 2016 (22. évfolyam, 1-4. szám)

2016 / 1-2. szám

________________________________________________ Modern Nyelvoktatás Modern Language Education TARTALOM (TABLE OF CONTENTS) TANULMÁNYOK (ARTICLES) Heltai Pál: Kontrasztív elemzés a mai nyelvtanításban és fordításoktatásban (Contrastive analysis in present-day language teaching and translator training) ..........................3 Szöllősy Éva: A szótári ageizmus ellen: miért és hogyan? (Ageism in the dictionary: why it should be avoided - and how) ...................................................31 Juhász Dávid: Az érem két oldala: Angol nyelvtanárok nyelvoktatásról alkotott képzetei és tanári gyakorlata (The two sides of the coin: English teachers' beliefs about language teaching and their practices).........................................53 INTERJÚ (TALKING SHOP) Úgy szép az élet, ha kerek. Medgyes Péter interjúja Fekete-Nagy Katalinnal (It takes all kinds to make a world. Péter Medgyes interviews Katalin Fekete-Nagy) .................70 MŰHELYTITKOK (WORKSHOP) Idegennyelv-tanításunk helyzete (sorozat) Kontra Miklós: Hullámhegyek és -völgyek a magyarországi angoltanárképzésben az utóbbi fél évszázadban (Series on the state of foreign language teaching in Hungary: Ups and downs in English language teacher education in Hungary in the last half century) (Fordította Jani-Demetrion Bernadett) ................................76 Bárdos Jenő: Eltűnő nyelvtanárképzéseink nyomában (Szeged: 1963-1968; Veszprém: 1990-2010) (Vanished into thin air: reminiscences of two Hungarian foreign language teacher training models) .............................................................92 EGY NYELVÉSZ OLVASÓNAPLÓJA (LINGUISTIS' JOURNAL) Terts István: Az Egy nyelvész olvasónaplója című új rovatról (Linguists' journal: A new column) ......................................................................................................105 Terts István: Négy pszichiáter, az amerikai Paul Watzlawick, Milton H. Erickson és Bruno Bettelheim, valamint az angol Charles Rycroft írásai a nyelvről I. (Four psychiatrists on language Part I: Paul Watzlawick, Milton H. Erickson and Bruno Bettelheim [US], and Charles Rycroft [GB]) ....................................................................109 XXII. évfolyam 1-2. szám, 2016. április-május ___________________________________________ Vol. 22 No. 1-2. April-May 2016

Next

/
Thumbnails
Contents