Szilágyi Sándor (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 15.: Alvinczi Péter Okmánytára II. kötet. 1686 augusztus 27-dikétől–1688-ig. (Pest, 1870)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HI8T0RI0A. MAGYAR TÖRTfiNELMI EMLEKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. ELSŐ OSZTÁLY: OKMÁNYTÁRAK. TIZENÖTÖDIK KÖTET. PEST, 1870. EGGENHERGER FERDINÁND M. AKADÉMIAI KÖNYVÁRUSNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents