Szilágyi Sándor (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 21.: I. Rákóczi György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez. (Budapest, 1873)

MONUME N T A HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. DIPLOMAT ARI A. XXI. MoííÍJJj. I1ÜNG. HIST. -— DiPLOM, jtXt. a

Next

/
Thumbnails
Contents