Ipolyi Arnold (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 25.: Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb magy. orsz. cancellár, Esztergomi Érsek-Primás és kir. helytartó levelezése. (Budapest, 1875)

M O N U MEN T A HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. DIPLOMATARI A. MONUM, HUNG, HIST. — DIPL. XXV.

Next

/
Thumbnails
Contents