Thallóczy Lajos - Barabás Samu (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 28.: A Blagay-család oklevéltára (Budapest, 1897)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. ~ -. t ' . V " ELSŐ OSZTÁLY. OKMÁNYTÁRAK, HUSZONNYOLCZADIK KÖTET. BUDAPEST, 1897. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA • (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.)

Next

/
Thumbnails
Contents