Barabás Samu (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 29.: Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok I. kötet (Budapest, 1898)

MONÜMENTA, HUNGÁRIÁÉ H1STORICA MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK BUDAPEST, 1898 A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN)

Next

/
Thumbnails
Contents