Barabás Samu (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 30.: Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok II. kötet (Budapest, 1899)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK BUDAPEST, 1899 A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN)

Next

/
Thumbnails
Contents