Berzeviczy Albert (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 39.: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. (Budapest, 1914)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA DIPLOMATARIA VOL. XXXIX MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK ELSŐ OSZTÁLY: OKMÁNYTÁRAK XXXIX. KÖT. ARAGONIAI BEATRIX MAGYAR KIRÁLYNÉ ÉLETÉRE VONATKOZÓ OKIRATOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁ­NAK MEGBÍZÁSÁBÓL, DR. GEREVICH TIBOR ÉS DR. JAKUBOVICH EMIL KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KÖZLI BERZEVICZY ALBERT BUDAPEST, 1914 A M. TUD. AKADÉMIA KIADÁSA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN) Ára 15 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents