Dr. Thallóczy Lajos: Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 40.: Jajcza (Bánság és város) története 1450–1527 (Budapest, 1915)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA DIPLOM ATARIA VOL XL. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK NEGYVENEDIK KÖTET BUDAPEST, 1915. A MAGYAR TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN) Ára 20 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents