Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 12. 1658-1661 (Budapest, 1887)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORIC A MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA : A MAGYAR TUDOMÁItYOSAKADÉMÍA ' TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. HARMADIK OSZTÁLY. ORSZÁG-GYŰLÉSI EMLÉKEK. BUDAPEST. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) 1 887.

Next

/
Thumbnails
Contents