Muskátli - Magyar Kézimunkaujság. A Magyar Iparművészet háziipari melléklete, 1944 (13. évfolyam, 1-8. szám)

1943 / 1. szám

MUSKÁTLI A MAGYAB IPAEMUYÉSZET KÉZIMUNKA MELLÉKLETE SZERKESZTI: VITÉZ SPOLARICH LÄSZLÖ, M. KIR. TANÜGYI FŐTANÁCSOS, A M. KIR. ÁLLAMI IPARI LEÁNYKÖZEPISKOLA ES NÖIPARISKOLA IGAZGATÓJA NÉHÁNY KEVÉSBBÉ ISMERT TOROCKÓI RUHADARAB (Folytatás.) Á mult számban bemutatott torockói népviseleti darabokon kívül még van egy-kettő, amiről nem találunk részletesebb leírást, különösen a hím­zésminták és azok technikái szempontjából. Ilyen a női ruhának az az érdekes része: a „f ü d z ő". Ezt a feltűnően díszes, önálló kis ruhadarabot a lányok és menyecskék mellen viselik, mint a fémből készült és kristályokkal, színes üveggyöngyökkel díszített mellboglárt. Valószínűleg valamikor a mell­boglárt is viselhették és tulaj donképen feltehetőleg annak textilis utódját látjuk ebben a zöld selyem­ből készült és fényes piros, kék, zöld, sárga, fehér selyemmel hímzett, mellre kapcsolt ruhadarabban. A torockói női szoknyát, a kösnyős fer­singet a kösnyővel erősítik a vállra. A kösnyő tulajdonképen egy széles karöltőjű mellény, amely­hez régen hozzá varrták a fersinget (szoknyát) újabban azonban szabadon öltik fel. A kösnyőt fekete és piros hárásszal, lapos öltésekkel hímezik ki, a nyakon át és körül, valamint elől, a két kar­öltőt, mintegy három ujjnyi szélességben. A füdzőt a kösnyőre kapcsolják. Füdzőnek úgy, mint a mell­boglárnak, különös szerkezeti, viseletbeli szerepe nince, mindössze a kösnyő széles mellnyüását fogja össze és főként dísznek öltik fel. Régebben azonban bizonyára, mint a nyakban hordott amuletteknek, ősi, néphitben rejtőző babonás jelentősége volt. Miként a sámán pap varázslat céljából kerek fémtükröt akaszt a mellére, s azzal nemcsak a gonosz szellemeket tartja távol, de erőt is varázsol magába, éppen úgy a boglárnak is szemverés ellen, az igézettel szemben volt szerepe, megvédte viselő­jét a ráeső tekintet ellen, megtörte a gonosz pillantást, elűzte a rossz szellemet. Ilyenképen kell látnunk az egyébként alig magyarázható kis vendég ruhadarabot, melyet ma már csak díszként, külön öltenek a mellükre. A füdzőkre és a kézelőre csaknem hasonló hím­zéssel varrják a mintákat, melyek nem túlságosan változatosak. A füdzőn a leggyakoribb a szíves mustra. Piros selyemmel, lapos öltésekkel varrják ki a szegély karélyos részeit és ezen belül fémszálakkal, láncöltésekkel varrnak belső határvonalat. A két szélen gyakran egy-egy rózsát hímeztek piros selyemmel és közepét fehérselyem hímmel töltötték ki. Vékony virágszárakat, egyes vagy kettős lánc­öltéssorokkal hímezték, a köztes tereket fényes aranypikkelyekkel: i s 1 a g о к к а 1 rakták ki. Ezek a tükröző fémislagok különösen varázslatosan csillogóvá teszik a füdzőt. A két szélet bordás aranyszalag takarja, kétoldalt többnyire hullámos aranyszalag fut. A fémszálas hímzésben bizonyos török hatás mutatkozik, ami a fátyolviseletben is megnyilvánul. A kézelőkön a középső motívum rózsaszerű és ebből hullámosan futó virágszárak indulnak jobbra­balra, melyeket egy piros- és két fémszálas lánc­öltéssorral varrtak ki. A hullámos vonalban válta­kozva tulipán- és rózsaalakokat fektettek, piros és fehér selyemmel hímezve. Itt is a közteres üres tereket ragyogó islagokkal kitöltve díszítették. Az islagos ing kézelője tehát hímzésben hasonló a füdzőhöz, és csak alakjában különbözik, amennyi­ben kiterítve trapézalakú és ezen a téren belül tölti ki a hímzést. A sinyór-öv mellett igen díszesen van kivarrva a hímzett öv (lásd Magy. Iparművészet 1939. évf. 9. sz. mellékletét). A sinyór-öv alakilag jóformán alig különbözik a régi huszárövtől, úgyhogy ez a mentével együtt a magyar katonai viseletből került át a női viseletbe. A hímzett övön a minta hosszabb, az egyes részletek változatosabbak és a hímzés gazdagabb, mint a füdzőn. Alapja fekete vagy zöld posztó, amire berlinerrel vagy selyemmel hímeztek. A gyapjúfonalas minták vaskosabbak, a selyemmel hímzettek finomabbak és apróléko­sabbak. öltéstechnikája lapos hímzőöltés. A virág­szárak és a hullámos indák száröltéssel hímzettek. A hímzett-öv díszítménye különösen ízléses, min­táiban a szíves, tulipános és rózsás elemek mellett feltűnőek a szőlőfürtös részletek. A széleket több­nyire színes selyemmel átszőtt fémzsinor díszíti. Dr. GÖNYEY SÁNDOR (1)

Next

/
Thumbnails
Contents