A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei (22. kötet, 1-4. szám)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: SŐTÉR ISTVÁN, LAKÓ GYÖRGY, SZABOLCSI BENCE A SZERKESZTÉSÉRT FELEL: TAMÁS LAJOS OSZTÁLYTITKÁR SEGÉDSZERKESZTŐ: GARAMVÖLGYIJÓZSEF Szerkesztőség: Budapest V., Nádor u. 7., III. 338. Kiadóhivatal: Budapest V., Alkotmány u. 21. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Orientálta A Nyelv- ós Irodalomtudományi Osztály, valamint a Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának közös folyóirata: Acta Antiqua Az Actákban orosz, német, angol, francia nyelven (az Aeta Antiquában latinul is) jelennek meg a nemzetközi tudományosságot is érdeklő cikkek a nyelv-, irodalom-, művészet- és zenetudomány, orientalisztika és klasszika filológia köréből. A közlés nyelvét a szerző és a szerkesztőség együttesen állapítja meg. Kéziratok magyar nyolven vagy a fenti nyelvek egyikén az illető Acta szerkesztőségéhez küldendők be. Az Acta Linguistica szerkesztősége: Budapest V., Szalay u. 10., az Acta Litteraria szerkesztősége: Budapest V., Pesti Barnabás u. 1., az Acta Orientalia és az Acta Antiqua szerkesztősége: Budapest V., Alkotmány u. 21. A Közleményekben megjelent munkák tiszteletdíja nyomtatott ívenként 400 Ft, valamint 100 különlenyomat. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség ehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de a kéziratok megőrzéséért felelősséget nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként (egy kötet négy füzetből áll) bel­földi címre 40 Ft, külföldi címre 60 Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó, (Budapest V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-916-111-46), külföldi megrendelések a „KULTURA" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest I., Fő utca 32. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 43-790-181) útján eszközölhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents