A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei (30. kötet, 1-2. szám)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: HARMATTA JÁNOS, ORTUTAY GYULA, PAPP FERENC, TŐKEI FERENC, UJFALUSSY JÓZSEF A SZERKESZTÉSÉRT FELEL: SZABOLCSI MIKLÓS OSZTÁLYELNÖK SZERKESZTŐ: SÁRKÁNY MIHÁLY Szerkesztőség: 1051 Budapest V., Münnich Ferenc u. 7., I. 113. Kiadóhivatal: 1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: Acta Antiqua Acta Ethnographien Acta Linguistica Acta Litter aria Acta Orientalin Studio Musicologica Studio Slavica Az Actákban orosz, német, angol, francia nyelven (az Acta Antiquában latinul is) jelennek meg a nemzetközi tudományosságot is érdeklő cikkek, a nyelv-, irodalom-, művészet- és zenetudomány, orientalisztika és klasszika-filológia köréből. A közlés nyelvét a szerző és a szerkesztőség együttesen állapítja meg. Kéziratok magyar nyelven vagy a fenti nyelvek egyikén az illető Acta szerkesztőségéhez küldendők be. Az Acta Antiqua szerkesztősége: 1052 Bp., Pesti Barnabás u. 1., az Acta Ethnographica szer­kesztősége: 1014 Bp., Országház u. 30., az Acta Linguistica szerkesztősége: 1064 Bp., Izabella u. 64., az Acta Litteraria szerkesztősége: 1052 Bp., Pesti Barnabás u. 1., az Acta Orientalia szerkesztősége: 1052 Bp., Pesti Barnabás u. 1., a Studia Musicologica szerkesztősége: 1014 Bp., Országház u. 9., a Studia Slavica szerkesztősége: 1052. Bp., Pesti Barnabás u. 1. A Közlemények előfizetési ára kötetenként 60 Ft (egy kötet négy füzetből áll). Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11488), külföldi megrendelések a „KULTÚRA" Külkereskedelmi Vállalat útján (H—1389 Budapest I., Főutca 32. Pf. 149. Pénzfor­galmijelzőszámunk: 218-10990) eszközölhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents