Napi Gazdaság, 2000. december (10. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

ÁRA: 148 Ft WWW.NAPI.HU I 2000. DECEMBER 1., PÉNTEK X. ÉVFOLYAM 281. (2766.) SZÁM UfJli gazdaság ÜZLETI HÍRLAP Jó hír a gyártóknak a gyógyszerár-egyezség Kedvezően érintené a két nagy tőzsdei gyógy­szergyártót, az Egist és a Richtert, ha aláírják a kormánnyal a gyógyszerárakról szóló középtávú megállapodást. A hároméves megegyezés kiszá­míthatóságot biztosítana a cégeknek. A társasá­gok az inflációtól elmaradó áremelést vállalná­nak, az egyezség több kitétele viszont kifejezet­ten a két generikus gyártónak kedvezne. A két tőzs­dei cég számára fontos előrelépés, hogy végre pontos határidőket kapnak generikus termékeik ki­választására, a referenciatermék megállapítására. A két gyógyszergyártó részvényének árfolyamán a kedvező hírek nem látszottak meg, bár az esé­sükben inkább a piaci pesszimizmus játszott fő szerepet. _ Tozsdék-piacok BÉT: szomorú november Az eredetileg tervezett mai nap helyett csak januártól emelheti a gáz árát a szlovák gázművek a kormány döntése nyomán. Szlovákiában... A rendszerváltás óta a régióba érkezett kockázati tőke negye­de magyar felvásárlási célpon­tokat keresett magának. Csökken Magyarország... A Zala Megyei Bíróság 111 mil­lió forintos adócsalás miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélt egy vállalkozót. Börtönbüntetésre... A miniszter szerint jövőre visszatér a boom Matolcsy 4-4,5 százalékos GDP-növekedésre számít Sok embert ér kellemetlen meglepetés, amikor a KSH közzéteszi a har­madik negyedéves GDP-adatokat - jelentette ki tegnap a Bridge Newsnak Matolcsy György. A gazdasági miniszter szerint 4-4,5 százalék lesz a növekedés, de ez nem ad okot az aggodalomra. Az adat ma jelenik meg. Csalódást keltő, 4-4,5 százalékos negyedéves GDP-növekedésre szá­mít Matolcsy György gazdasági miniszter, miközben a piac 4,9-5 sz'ázalékos növekedésre számított, amikor a NAPI Gazdaság múlt pén­teken elkészítette konszenzusát. Matolcsy szerint az alacsony növekedési ütem egyértelműen a magas bázisadatoknak köszönhe­tő. A miniszter szerint ennek el­lenére nincs gond, hiszen azok a programok, amelyeket a kor­mány indított - ilyen a lakásépí­tés, valamint a híd- és autópálya­építések - csak a jövő évben érez­tetik hatásukat. Akkor viszont na­gyon, hiszen a miniszter szerint ezek eredményeképpen a jövő év első felében 6 százalék fölé kú­szik a növekedés üteme, és tartó­san ott is marad. Matolcsy a rossz harmadik ne­gyedéves adat ellenére úgy vélte, hogy a második félévben 5 szá­zalék körül lesz a növekedés üte­me. Hasonlóképpen, bár kicsit pesszimistább hangnemben nyi­latkozott szerdán Járai Zsigmond pénzügyminiszter is. M. D. Alacsonyak a reálkamatok, de az MNB nem tud lépni Szomorú hónapot tudhatnak maguk mögött a magyar rész­vények tulajdonosai. A tegnapi 218 pontos indexcsökke­néssel 1200 pont fölé nőtt a BUX egy hónap alatt bekö­vetkezett vesztesége. A Matávnak 1000 forintos áron is akadt eladója és a gyógyszerrészvények ára is 5 százalék feletti mértékben csökkent. Szinte egyedüliként erősödést tudott viszont felmutatni a Mól, amelyért még a nap vé­gén is megadták a 4 ezer forintot. Származékos: zuhanó jegyzések A prompt piaci pánik felerősödve hatott a származékos pi­acokon. A decmberi BUX 320 pontot, közel öt százalékot veszített értékéből, elszámolóára záráskor 6700 pont volt. A Matáv-részvények kurzusa az azonnali kereskedéshez hasonlóan mozgott, a távközlési részvény júniusi elszámolóára 1109, a szeptemberi 1140 forintra esett. Külföld: vérfürdő a high-tech piacon A Gateway profit warningja után a Wall Streeten zuhan­tak az indexek, különösen a Nasdaq Composite. London­ban mérsékelt, Párizsban és Frankfurtban viszont több mint 2 százalékos eséssel zárt a börze. A tokiói Nikkei 1 sza- ^ zalékkal emelkedett. Devizapiac: enyhe forinterősödés A korábbi napok gyengülése után kissé erősödött csütör­tökön a forint a bankközi devizapiacon: záráskor 1,78 szá­zalékkal a jegybank intervenciós sávjának közepe alatt áll­tak a jegyzések. A kettő- és ötéves fix kamatozású állam- kötvények hozama az aukción emelkedett az egy hónap­pal korábbi értékekhez képest. BÁT: limittel drágult a kukorica A búza elszámolóára 2002. márciusra nem változott, má­jusra 10 forinttal csökkent, a többi lejáratra viszont 50- 330 forinttal emelkedett. A kukorica jegyzése december­re 10 forinttal alacsonyabban, a távolabbi lejáratokra 220- 800 forinttal magasabban zárt. A takarmányindex elszámolóárát (TAX) decemberre 1720 forinttal emelték. A napraforgó decemberre 830 forinttal lett olcsóbb. Budapesti tőzsdeindex 6891,29 pont (-218,99) 1 euró (Budapest) 264,99 Ft (-0,12) 1 USD (Budapest) 303,85 Ft (-5,23) FTSE-100 (London) 6142,20 pont (-22,70) Xetra DAX (Frankfurt) 6372,3 pont (-225,99) Euró/dollár 0,8732 USD (+0,0154) Font/dollár 1,4269 USD (+0,0047) Arany (1 uncia) 269,10 USD (0) Brent (í hordói 32,56 USD (-0,12) A Fitch is felminősítette Magyarországot A londoni Fitch hitelminősítő intézet csütörtökön javította Magyarország besorolását, s ezzel követte a Moody's november 14-ei hasonló lépé­sét. Az indoklás a dicséret mellett kitér arra is, hogy nőtt a túlfűtöttség esélye, ezért nagyobb mozgásteret kellene adni a jegybanknak. szesedése a bruttó küladósságban 77 százalékról 48 százalékra csök­kent, miközben abszolút értékben A Fitch A mínuszra módosította a hosszú lejáratú magyar szuverén devizaadósság besorolását. A régi BBB plusz besorolás tavaly októ­ber óta volt érvényben. A Fitch a hosszú távú forintkötelezettségek besorolását A-ról A pluszra emel­te. Az új besorolás kilátása stabil. A londoni hitelminősítő elemzői szerint a felminősítés alapja a gazdaság öt éve tartó folyamatos javulása volt, ami középtávon vár­hatóan folytatódik. Magyarország bruttó és nettó küladóssága nomi­nálisan körülbelül ugyanott tart, mint 1995-ben, így a GDP-hez és a devizabevételekhez viszonyítva jelentősen csökkent. Az állam ré­> 3>/ / 5) Filth ______S&P Moody's BBB* A- BŐöT Lengyelorszög BBB* BBB* Baal ftoiriWáft' -' B M B3 Szlovákia BB* BB* Bal Szlovénia A A A2 Magyarország A- BBB* A3 Forrás: Bloomberg 23 milliárd dollárról 15 milliárd dollárra esett vissza. __ (Folytatás a 3. oldalon) i _____, ' ' ___ Januárban dönt a Legfelsőbb Bíróság a minteau százmilliós iparűzési adóról Adóper a Coca-Cola és Dunaharaszti között A NAPI Gazdaság információi szerint mintegy 100 millió forint ipar-^ űzési adó felett pereskedik a Coca-Coca magyar leánycége és Dunaharaszti önkormányzata. Az elsőfokú ítélet az alperes önkormány­zatnak adott igázát, amely szerint már a cég beruházási tevékenysége is adókötelesnek számított. A pervesztes, a településen palackozót mű­ködtető Coca-Cola fellebbezett a döntés ellen és ennek nyomán a Leg­felsőbb Bíróság várhatóan 2001 elején hoz ítéletet.' , i Januárban dönt a Legfelsőbb Bíróság (LB) abban a perben, amelyben a Dunaharaszti és a Coca-Coca Beverages (Magyaror­szág) Kft. mintegy 100 millió fo­rint iparűzési adó felett pereske­dik. Lapunk érdeklődésére a Coca- Cola közkapcsolati igazgatója, Horvath Magyary Nora közölte: üzletfilozófiájuknak megfelelően folyamatban lévő ügyet nem kí­vánnak kommentálni. Hasonló vá­laszt kaptunk az önkormányzat il­letékeseitől is, információink sze­rint azonban a település vezetői számítanak a peresített és első fo­Nem nyúlt a kamatokhoz az Európai Központi Bank Erőteljesen nőttek a termelői árak az eurózónában A termelői árak számottevő növekedéséről tanúskodó adatokat tet­tek közzé tegnap az eurózóna négy országában. Ez elemzők szerint azt mutatja, hogy a magas olajárak egyre inkább éreztetik hatásu­kat, ami előbb-utóbb tükröződni fog a fogyasztói árakban is. Az Eu­rópai Központi Bank (ECB) változatlanul hagyta a térség irányadó kamatait, ezzel azonban nyitva maradt a kérdés, hogy miként birkó­zik meg az inflációs nyomással. Októberben egyaránt megugrot­tak a francia, az olasz, a spanyol és a holland termelői árak, ami az elemzők szerint mindinkább azt vetíti előre, hogy az eurózónabeli vállalatok előbb-utóbb kénytele­nek lesznek legalább részben át­hárítani a fogyasztókra a főleg a drága olaj miatt meredeken emel­kedő költségeiket. Franciaország­ban október folyamán a Reuters elemzői várakozásánál nagyobb mértékben, 0,4 százalékkal, éves összehasonlításban 6,5 százalék­kal emelkedett a termelői árindex (PPI) és meghaladta a várakozáso­kat az olasz PPI növekedése is: szeptemberhez képest 0,5 száza­lékkal, tavaly októberhez viszo­nyítva 6,7 százalékkal lett maga­sabb. (Folytatás a 2. oldalon) MAI SZÁMUNKBAN Városbemutató- Dunaharaszti 4-5. oldal Menedzserkereső 6. oldal fll-TIt pihenő 21-24. oldal Tiu.tÄfyj Tucatnyi érdeklődő Orosz vevő a Mébitre? tA\ Az ABN Amro Bank eladó bizto- sitójánah megvásárlására 12 cég jelezte érdeklődését. Idáig két társaságtól, a Hungáriától és a Winterthurtól érkezett írásos jel­zés. Lapunk információi szerint az érdeklődők között van a Citibank, a Bank of America, az Uniqa és az orosz Gazprom érdekeltségi körébe tartozó Általános Értékfor- f f galmi Bank (ÁÉB) is. ), j n Az ABN Amro biztosítótársasá­ga, a Mébit megvétele iránt infor­mációnk szerint 12 cég érdeklő­dik, köztük van a Hungária, a Winterthur, a Citibank, a Bank of America, az Uniqa és az ÁÉB is. A Citibank érdeklődéséről szóló ér­tesülésünket Tarnainé Sarudi Má­ria nem kívánta kommentálni. Az ÁÉB esetleges jelentkezésével kapcsolatban a bankban azt a fel­világosítást kaptuk, hogy a bank nem kapott ajánlatot a biztosító tulajdonosától. (Folytatás a 7. oldalon) Nőtt a fogyasztás Visszaesés az USA-ban Az Egyesült Államok gazdasági lassulásának újabb jeleként októ­berben, a várakozásokra rácáfol­va, csökkentek a személyes jö­vedelmek - közel két év óta elő­ször -, miközben a fogyasztási ki­adások hat hónapja a legkisebb ütemben nőttek. Á megtakarítá­si ráta újabb rekordmélységbe süllyedt. Október folyamán az Egyesült Államokban a személyes jövedel­mek 0,2 százalékkal csökkentek az előző hónaphoz képest a szep­temberi 1,1 százalékos növeke­dés után, noha a Reuters és a Dow Jones elemzői konszenzusa egyaránt 0,2 százalékos bővülést jelzett. (Folytatás a 2. oldalon) 4 hónapos forintlekötés esetén évi betét! l( 3. ÍY1 3. t • *500 000 Ft feletti Összc'g lekÖtcte eseten, EBKM: 10,14"v. USD-kötWtyt&lT^lí hozammal Euro-kötvenyek 4,7}k hozammal megvásárolhatók. Információ: 484-5400 NÉMEjr A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapitó tagja 1074 Budapest, Dohány u. 14. Telefon: (+36-1)484-5400 7621 Pécs, Hunyadi út 2/A Telefon: (+36-72)512-470 3530 Miskolc. Arany Corvin üzletház II. emelel Telefon: (+36-46) 500-170 kon már megítélt mintegy 100 millió forintra. Lapunk úgy tudja, az 1999. decemberi ítélethirdeté­sen elhangzott: a Pest Megyei Bí­róság megalapozatlannak tartja a felperes Coca-Cola érvelését mi­szerint a beruházási tevékenység nem minősülne adókötelesnek. A peres felek ugyanis 1993 novem­berében szerződést kötöttek egy­mással, amelyben a Coca-Cola üdítőitalgyártó és -elosztó köz­pont megvalósítását ígérte, az ön- kormányzat pedig mindezt adó- kedvezményekkel kívánta támo­gatni. (Folytatás a 7. oldalon) I 9 77 1 2 1 7 550053 IHN

Next

/
Thumbnails
Contents