Napi Gazdaság, 2001. augusztus (11. évfolyam, 176-201. szám)

2001-08-01 / 176. szám

ARA: 148 Ft WWW.NAPI.HU Második profit warning a Synergontól Idei második profit warningját tette közzé a Synergon Informatika Rt., ezúttal azonban nem a rendkívüli tételek, hanem a kedvezőtlen piaci kö­rülmények okozták a prognosztizáltnál rosszabb eredményt. A társaság a várt nullszaldó helyett 200 millió forint feletti veszteséggel zárta a má­sodik negyedévét, így első féléves vesztesége vár­hatóan meghaladja az 500 millió forintot. Mint Czakó Ferenc, az eddigi megbízott, tegnaptól ki­nevezett vezérigazgató elmondta, a Synergon part­nerei jelentősen visszafogták fejlesztéseiket. A le­ányvállalatok a terveknek megfelelően teljesítet­tek. A vezetés célja továbbra is az, hogy az év vé­gén nyereséget tudjon felmutatni a rendszerinteg­rátor. A profit wamingon edződött befektetők min­denesetre egyre szkeptikusabbak, a részvény ára 7,5 százalékkal csökkent tegnap, ■(■mi Tőzsdék-piacok BÉT: tovább esett a Rába Húszpontos csökkenéssel fejezte be a kereskedést a BÉT részvényindexe. Kissé csökkent a Matáv, az OTP és a Richter, emelkedett a Mól és az Egis árfolyama. A nap vesztese a Synergon volt, de a pesszimista elemzői eredményvárako­zások hatására a Rába is 5,6 százalékkal esett. Külföld: lehorgonyzott az euró Tegnap lapzártánkkor már határozott emelkedésbe váltot­tak a tengerentúli tőzsdeindexek, miután a befektetők úgy vélték, hogy a friss makroadatok bizakodásra adnak okot. A Wall Street fejleményei kedvezően hatottak az európai mutatókra, de feltámadt a Nikkei—225 is. Az euró dollárral szembeni árfolyama továbbra is 87,5 cent körül mozgott. Állampapírpiac: csökkenő hozamok Mintegy 5 bázisponttal, 10,74 százalékra csökkent az át­laghozam a 3 hónapos futamidejű diszkontkincstárjegyek tegnapi aukcióján. A hozamgörbe rövidebbik oldalán szin­tén mérséklődtek a referenciahozamok, az ennél hosszabb futamidők esetében nem történt változás. A devizapiacon 10 százalék alá gyengült a forint jegyzése. BÁT: csökkentek az árak a gabonapiacon A búza jegyzése az augusztus és május közötti lejáratokra 200-690 forint közötti értékekkel esett. A takarmánybúza augusztusra 210 forinttal olcsóbb lett. Ugyanezen lejáratra a takarmányárpa elszámolóára is esett, 180 forinttal. A kuko­rica az idei határidőkre drágult, 20-20 forinttal, ezzel szem­ben márciusi szállításra 50 forinttal süllyedt a jegyzés. NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 6592,81 pont (-21,16) 1 euró (Budapest) 247,03 Ft (+0,57) 1 USD (Budapest) 282,44 Ft (+0,06) FTSE-100 (London) 5529,10 pont (+82,40) Xetra DAX (Frankfurt) 5861,18 pont (+68,99) Euró 0,8742 USD (-0,0004) Font 1,4249 USD (-0,0010) Arany (1 uncia) 265,90 USD (-0,40) Brent (1 hordó) 25,08 USD (+0,12) /— Az IMF szerint Szlovákiában a következő két évben 4,4, illet­ve 5,2 százalékos gazdasági növekedés várható. Gyors növekedést... WtW A takarékszövetkezetek ügyfélhi­tel-állománya egy év alatt 40 szá­zalékkal bővült, s május végére elérte a 205 milliárd forintot. Hitelexpanzió... KI A Fővárosi Bíróság ma valószí­nűleg meghosszabbítja a Glo- bex-vezetők előzetes letartózta­tását. Ma tartják az előkészítő... BP9 Tematikus oldalaink: HÉTFŐ Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal Agrárium HESS Reklám - marketing/Média SZERDA NAPI informatika (számítástechnika, intemetgazdaság) CSÜTÖRTÖK NAPI hírverő (közbeszerzések, árverések, felszámolások) PÉNTEK NAPI pihenő Városbemutató, Ipari parkok MINDENNAP Menedzserkereső (álláspiac), Idegenforgalmi ajánló l ii U^ \ J Kazincbarcikán alapított céget az orosz Gazprom petrolkémiai le­ányvállalata, a Szibur, amely lon­doni érdekeltségén keresztül a BorsodChem Rt. legnagyobb tu­lajdonosa. A Sibur - Európai Ter­melések Kft. főtevékenysége a műanyagtermék-gyártás, törzstő­kéje 28 millió forint. Magyar érdekeltsége, a Borsod­Chem Rt. székhelyén, Kazincbar­cikán Sibur - Európai Termelé­sek (S-ET) Kft. néven alapított céget az orosz Szibériai-Uráli Pet­rolkémiai és Gázipari Társaság (Szibur), a Gazprom gázipari mamutcég petrolkémiai leány­A KSH adatai szerint az ipari ter­melői árak júniusban hó/hó alapon 1,3 százalékkal csökkentek, év/év alapon pedig csupán 5,3 százalék­kal emelkedtek. Az elemzők szerint az árszint tovább mérséklődik, s év végére az egy évvel korábbihoz hasonló árak alakulhatnak ki. A magyarországi ipari termelői árak júniusban 1,3 százalékkal csökkentek az egy hónappal ko­A kormány tegnapi hajdúszo- boszlói kihelyezett ülésén 10 mil­liárd forinttal megemelte a Szé­chenyi terv keretein belül a ter­A lengyel fizetési mérleg hiánya júniusban 952 millió dollárra rú­gott, szemben a májusi 734 mii­vállalata. Az S-ET-t 28 millió fo­rintos törzstőkével az a Sibur International Ltd. hozta létre, amely a CIB Rt.-től megvásárolta a BorsodChem 24,8 százalékos részesedését. A Gazprom a soká­ig vitatott hátterű Milford Hol­dings Ltd.-n keresztül már koráb­ban befolyása alá vonta a Borsod- Chemet, így az S-ET megjelené­se nem meglepetés. A Szibur korábbi bejelentése szerint a régió egyik legnagyobb vegyipari alapanyag-szállítójává kíván válni, márpedig az S-ET te­vékenységi körei között a csőve­zetékes szállítás is szerepel. Mihail Szoboljev, a Szibur alelnöke ko­rábbi szinthez képest, az egy év­vel ezelőttinél pedig csak 5,3 szá­zalékkal voltak magasabbak - adta hírül a KSH. A bel­földi értékesítési árak növekedési üteme idén hónapról hónapra las­sult, s júniusban az elő­ző hónaphoz képest már stagnáltak az árak, a tavaly júni­usinál pedig 11,2 százalékkal voltak magasabbak. Az exportér­málfürdők és az ezekhez kapcso­lódó kereskedelmi szálláshelyek kialakítására fordítható támogatá­si összeget - jelentette be Orbán lió és a tavaly júniusi 836 millió dolláros deficittel - derül ki a var­sói jegybank tegnapi jelentéséből. rábban ezt így fogalmazta meg: a közép- és kelet-európai országok „növelni kívánják etilénfelhasz­nálásukat és gyártókapacitásukat is, a piac még telítetlen, mi pedig kedvező áron felajánljuk szállítá­sainkat” (NAPI Gazdaság, 2001. június 19., 9. oldal). Az S-ET te­vékenységi körei között a Bor- sodCheméhez hasonló funkciók szerepelnek (fő tevékenysége pél­dául az egyéb műanyagtermék gyártása). A Szibur lapzártánkig nem kommentálta értesülésein­ket, mindenesetre információink szerint hétfőn Magyarországon tartózkodott Mihail Szoboljev. Sz. I. M. tékesítés árszintje 2001 második negyedévében havonta csökkent. Júniusban a havi csökkenés 2,5 százalékpont volt, míg az egy év­vel korábbihoz képest az árak nem változtak. (Folytatás a 3. oldalon) Viktor miniszterelnök az ülést kö­vető tájékoztatón. A 10 milliárd forintot a központi költségvetés többletbevételeiből fedezik - egé­szítette ki a NAPI Gazdaságnak Matolcsy György gazdasági mi­niszter. Eddig termálfürdők fej­lesztésére 10 milliárd forint, míg a szálláshelyek kialakítására 8 milliárd forint állt rendelkezésre. A miniszter általában sikeresnek nevezte a Széchenyi tervet, eddig ugyanis a 36,5 milliárd forintos állami támogatás 186,3 milliárd forint beruházást eredményezett. (Folytatás a 3. oldalon) A Bloomberg által megkérdezett elemzők átlagosan 759 millió dolláros hiányt valószínűsítettek, a Dow Jonesnál 775 millió dol­lár volt az előzetes konszenzus (itt a becslések 500 millió és 1,1 mil­liárd dollár között ingadoztak). A központi bank összesítése szerint az első hat hónapban a folyó fize­tési mérleg hiánya 4,376 milliárd dollárra mérséklődött az egy év­vel korábbi 5,611 milliárdról. (Folytatás a 2. oldalon) A német befektetőkkel megerősí­tett Hírek Kft. megvette az adatbá­zisként működő jobmonitor.hu ál­lásközvetítő site-ot. A cég újabb weboldalak megvásárlását tervezi, s augusztusban egy új, digitális fo­tózással foglalkozó site-ot is indít. A jelenleg tíz online kiadványt üze­meltető cég idén mintegy 140 mil­lió forint - főként reklámból szár­mazó - bevételt tervez, ami a tava­lyinak több mint háromszorosa. Az információs, közösségi és e- business megoldásokat kínáló Hí­rek Média és Internet Technológi­ai Kft. megvásárolta a korábban az e-Ventures Kft. által működtetett jobmonitor.hu online állásközve­títő portált - értesült lapunk. A Hí­rek Kft. és az e-Ventures Kft. a jö­vőben közös vállalkozás létreho­zását is tervezi. A jobmonitor.hu-t naponta csaknem 60 személyzeti tanácsadó, állás- és távmunka-köz­vetítő valamint diákmunkákkal foglalkozó állásleső fórumról fris­sítik. (Folytatás a 16. oldalon) Esett a CB indexe Óvatos bizalom az USA-ban Az Egyesült Államokban júliusban újra csökkent a fogyasztói biza­lom, de az index értéke arra utal, hogy továbbra is a lakossági ki­adások jelentik a gazdaság mo­torját, amit a fogyasztók költeke­zésének alakulása is megerősít. Júliusban 116,5 pontra esett vissza a júniusi 118,9 pontról a Conference Board (CB) kutatóin­tézet fogyasztói bizalmat felmé­rő indexe az USA-ban. Az index értéke ennek ellenére arra utal, hogy a lakosság továbbra is derű­látó, így bár a gazdasági növeke­dés gyorsulására még nem lehet számítani, nem fenyeget re­cesszió - állítják a Bloomberg ál­tal megkérdezett elemzők. A Wall Street júliusra 117,5-118 pontot várt. A CB a júniusi adatot 117,9 pontról felfelé módosítot­ta. A februárban még négy és fél éves mélyponton, 109,2 ponton álló index visszaesését júliusban főleg az okozta, hogy a jelenlegi feltételek megítélése 156,8-ről 152 pontra zuhant. (Folytatás a 2. oldalon) A vártnál nagyobb mértékben csökkent az ipari termelői árindex júniusban További tízmilliárd forint támogatás a turizmusnak A kormány keddi ülésén elfogadott fejlesztési koncepciója szerint 2010- ig megnégyszereződhet a turizmus bevétele, s a jelenleginek duplájára nőhet a foglalkoztatottak száma. A tegnapi ülésen 10 milliárddal meg­emelték azt a 18 milliárd forintos keretet, amelyet a termálfürdők fej­lesztésére, illetve az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek ki­alakításának támogatására használhatnak fel a pályázók. Megugrott a lengyel folyó fizetési mérleg hiánya Lengyelország folyó fizetési mérlegében júniusban az elemzői vára­kozásokat jóval meghaladó, 952 millió dollár hiány keletkezett. A növekedést főként a profitrepatriálás okozta, miután a külkereske­delmi deficit csökkent. I IPARI ÁRINDEX (előző hónap-100) Termelői árindex Belföldi árindex Exportárindex előző hónap 12 havi előző hónap 12 havi előző hónap 12 havi 2001. június 98,7 105,3 100,0' 111,2 97,5 100,0 2001. január-június 108,0 112,1 104,2 Forrós: KSH 2001. AUGUSZTUS 1., SZERDA XI. ÉVFOLYAM 176. (2963.) SZÁM gazdasag ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP /— rruRiiilineijffffffii IBÉlRh^ÉÉÉHÉÉHllí A VEZETŐ ÜZLETI HÍRSZOLGÁLTATÓ PORTÁL! Percenként frissülő gazdasági hírek ■ Csödfigyelés M Tőzsdei társaságok részletes adatai Bankkártya-választó Kazincbarcikán terjeszkedik a BorsodChem legnagyobb tulajdonosa Magyar gyártócéget alapított a Szibur Újabb site-ot vennének CA Hírek Kft.-é a jobmonitor.hu Az elemzők további mérséklődést jeleznek az év végéig Elfogadták a tízéves fejlesztési koncepciót Csökkent az áruforgalmi deficit ■ ; fi HUNGÁRIA

Next

/
Thumbnails
Contents