Napi Gazdaság, 2004. november (14. évfolyam, 212-232. szám)

2004-11-02 / 212. szám

Nagy futam a BÁV-nál Az őszi háromnapos árverésen a műtárgyak vitték a prímet MŰTÁRGYPIAC. 12. OLDAL V EREDMÉNYREKORD KÉSZÜL I A RICHTER A BÉT-EN eves oroszországi 2g coo piaci jelenlétét ün­. . nepelte Moszkvában 24 500 —tfiWiL-------if a Richter Gedeon Rt. J A megemlékezés 20000 ß- yAf— nem volt véletlen, ! hiszen a FÁK-térség !S 500 , Ä a Richter számára a 2003. vu. í. 2004. ix. 29. legmeghatározóbb. * Az itt elért tavalyi 116 millió dolláros forgalom az összbevétel 22 százalé­kát adta, az idén várható 150-160 millió dollár pedig még ennél is nagyobb arányt sejtet. A társaság a 4-5 milliárd dolláros orosz gyógyszerpiac mintegy 3 százalé­kát mondhatja magáénak, és ezzel lényegében a máso­dik-harmadik szereplője a piacnak. A moszkvai tájékoz­tatón a közelgő háromnegyed éves nvorsielentés előtt „érzékeny” számok - a Richter hagyományainak megfe­lelően - nem szivárogtak ki. Egy friss elemzés minden­esetre a tavalyi 24,5 milliárdos 9 havi nettó profit után idén 27 milliárdos eredményt vár, az éves profit pedig akár 34,6 milliárdra rúghat, ami - igaz, csak nomináli­san - rekordnak számítana. ?. oldal Tőzsdék, piacok >• BÉT: ÖTEZERHEZ KÖZELÍT AZ OTP Új BUX-csúccsal bú­csúzott a hosszú hétvége előtt a BÉT részvénypiaca. Az index több mint száz ponttal javítva előző napi rekordját 13 201 ponton zárt. Az emelkedés motorja továbbra is az OTP volt, amely szintén történelmi rekordra, 4870 forint­ra emelkedett. A gyógyszerszektor is tudott javítani, a Richter 22 695 forinton, az Egis 9740 forinton zárt. A Mól és a Matáv záróára nem változott lényegesen. Az Econet 95 forintra erősödött, míg több mint három százalékkal, 349 forintra javult a Synergon jegyzése. ► KÜLFÖLD: SZAVAZAT-ÚJRASZÁMLÁLÁSTÓL TARTANAK A PIACOK Hétfőn főként az amerikai elnökválasztás körüli bizony­talanság és az enyhülő olajár határozta meg a kereske­dés menetét a világ vezető börzéin. A tengerentúli rész­vényindexek a gyenge start után lapzártánkra emelke­désbe váltottak, a nyugat-európai mutatók pedig erősö­déssel fejezték be a napot. A technológiai szektorban az Oracle szolgáltatta a nap hírét: a cég részvényenként 3 dollárról 24-re emelte a PeopleSoftra tett felvásárlási . ajánlatát. A dollár erősödött: az euró jegyzése 1,28 alá, a jenkurzus a 106-os szint fölé került. ► PÉNZPIAC: MÉG ERŐSEBB A FORINT A bankközi devizapi­acon az euró árfolyama alig-alig haladta meg napközben az előző napi 246,20 forint körüli zárószintet, délután pe­dig már stabilan 246 alatt tartózkodott. A dollár 192,80 fo­rint környékén zárta a napot, vagyis megint olcsóbb lett körülbelül ötven fillérrel. Az állampapírpiacon nyugalom •honolt, a másodpiaci referenciahozamok kissé csökken­tek. A bankközi forintpiacon 9,60-ról 10 százalékra kúsz­tak fel az overnight-kamatok, a tomnext-kamat pedig el­érte a 10,5 százalékot. NAPI ADATOK Lendületvesztő jelzálogbankok >• VIEH GYÖRGY ZSOLT A tavalyi felére esett a jelzá­logbankok növekedései üteme - derül ki a jelzáloglevelekkel kapcsolatos fedezetjelentés alap­ján. Igaz, a mutatók kissé lema­radva követik a bankok hitele­zési mérlegszámainak változá­sát, ám a visszaesés tendenciája mégis jól nyomon követhető. A jelzálog- .. . levelek álló- j f BŐVÜLÉS mánya az első O O negyedévben O vF még 84 milli- árd forinttal, a másodikban 114 milliárddal, a harmadik negyedévben pedig csak 32 milliárd forinttal nőtt. Külön meglepő, hogy az utolsó negyedévben az OTP Jelzálog- bank csak 14,7 milliárd forint­tal, míg az FHB 16,5 milliárd fo­rinttal növelte jelzáloglevél-állo­mányát a fedezetjelentések sze­rint. Ez idő alatt a HVB Jelzálog- bank alig több mint 1 milliárd­dal nőtt. Azt, hogy a 2004-es év összességében mennyivel gyen­gébb a három jelzálogbank szá­mára, mint a 2003-as, jól mutat­ja, hogy az idén 230 milliárddal, míg tavaly 460 milliárddal nőtt az év első kilenc hónapjában a kötvények állománya. FOLYTATÁS A 4. OLDALON >­Idén még 50 bázispontnyi kamatvágás? >■ MOLNÁR CSABA Piaci várakozások szerint a monetáris tanács (MT) ma kommentálja a 2006-os inflációs cél­lal kapcsolatos véleményét. A múlt héten ugyan­is a pénzügyi tárca és az MNB elnöke egyaránt megszólalt, egyaránt 3,5 százalékos célközepet javasolva. Az elemzők az idén még legfeljebb 50 bázispontnyi kamatcsökkentésre számítanak; en­nek egyik fontos feltétele, hogy a magyar deviza árfolyama „kihúzza” a 250 forintos eurókurzus környékén a következő inflációs jelentésig, no­vember 22-Íg. RÉSZLETEK A 3. OLDALON > Kovács lehet az „áldozat” >• NAPI GAZDASÁG Az ultrakonzervatív nézeteiről elhíresült olasz fíocco Buttiglione lemondott európai bizottsági jelöltségéről, miután a múlt héten szinte bizo­nyossá vált, hogy személye miatt a testület nem kapná meg a támogatást az Európai Parlament­ben. Elképzelhető, hogy a jobboldali politikus kényszerű távozása után az Európai Néppárt szo­cialista áldozatot is kíván, azaz nem fog bele­egyezni az energetikai tárca élére jelölt Kovács László kinevezésébe. Buttiglione helyett az olasz kormány várhatóan Franco Frattini külügymi­nisztert küldi Brüsszelbe. részletek a 2. oldalon >­CSUPÁN NÉHÁNY MILLIÁRDOT RENDEZNEK ÁT A FEGYELMEZETT KÉPVISELŐK Ma összeáll az adócsomag ÚJ TERMÉKEKET HOZOTT A KÖTELEZŐ-ÁRHARC Kedvezményes ajánlatok >■ NA6Y LÁSZLÓ NÁNDOR Annak dacára, hogy új sze­replő nem kapcsolódott be a kötelező gépjármű-felelősség­biztosítási piacra, előzetes vá­rakozásainknak megfelelően (NAPI Gazdaság, 2004. októ­ber 29-30., 1. oldal) számot­tevően megnehezedett a díjak összehasonlítása. Ez - túl azon, hogy | számtalan és társa­ságonként eltérő a kedvezményjogo­sultság - annak is köszönhető, hogy a megjelentetett tari­fákat igazából senki nem tekintheti véglegesnek. Míg tavaly'az egyedi személy­gépkocsi-szerződéseket illető­en csak az Európa (mai nevén Groupama), az OTP Garancia és az Union adott lehetőséget egyedi elbírálás alapján továb­bi 25 százalékos díjmérséklés­re (a MÁV-nál ez 60 százalék volt, de ők hangsúlyozottan nem a piacnak szánták ezt), addig a most meghirdetett dí­jaknál csak az Argosz és a Ma­gyar Posta Biztosítónál nem ta­láltunk erre utaló sort. A leg­érdekesebb a díjversenyben továbbra is a legjobb kondíci­ókat kínálók élvonalához tar­tozó Union Biztosító díjtáblá­ja. FOLTTATÁS A 4. oldalon >■ >• BAKA ZOLTÁN Nem írják át lényegesen a kormánypárti módosító ja­vaslatok a jövő évi adócsomagot, csupán néhány milli­árd forintos átrendeződést eredményeznek a fegyelme­zett képviselők által benyújtott indítványok - mondta a 2005-ös büdzsé vitájában tartott pénteki parlamenti ex­pozéját követően Draskovics Tibor pénzügyminiszter. A módosításokról ma szavaz a parlament, az adótörvény vég­szavazását pedig jövő hétfőn tartják. Az apróbb tételek kö­zül az egészségügyi hozzájárulás jövő novembertől az ere­detileg tervezett 1200 forinttal szemben 1500 forinttal mérséklődne. folytatás a 3. oldalon >­www.napi.hu ______________________________________________________________ 2 004^NOVEMBER2^^^W ÜZLETI ÉS^ÉNZÜGYI HÍRLAP 198 FT [^gazdaság R Döntetlen | JWJ Bizonytalan Magyar Hírlai Kié lesz I Ukrajnában a minimálbér ~ a Magyar Hírlap? I JANI JKOVIOS CSAK TOVÁBBRA SEM SZÜLETETT LapwútaegyhctiníU\d ^ HVG ^ Ej - ■ hajszállal nyert K I megállapodás a 2005-ös WAZ és a Láng Holding litóTmhfl m Juscsenko előtt, így | *1 minimálbérről, a kormány JK :érdeklődött komolyabban 1 a második forduló j | ' ^UjjjjH újabb javaslatot tett az Vj| a.^a®,ar hírlap 'ránt, ám mai számunkban KARRIER le BEFEKTETŐ Its INGATLANPIAC I17 ________________________________________________| VEZETŐI GONDOKNÁL IS SEGÍTHET A SZEMÉLYI EDZŐ KERRY GYENGÍTENÉ A DOLLÁRT?________________________ A TELEKPIACON IS LANYHULT A FORGALOM_____________ K. K0SSUTHkrónika a piacvezető hírforrás! hallotta?

Next

/
Thumbnails
Contents