Napi Gazdaság, 2005. november (15. évfolyam, 212-232. szám)

2005-11-02 / 212. szám

TERMÉSZETBEN IS FIZETHETNÉNEK AZ INDEXKÖVETŐ ALAPOK A tőkepiaci törvény készülő módosításával rugalmasab­bá válik a kockázati tőkealapok szabályozása, módosul­nak a Kelerre vonatkozó szabályok és lehetővé válik az is, hogy az indexkövető befektetési alapok természet­ben, a részvények szétosztásával fizessék ki befektetői­ket. A sok mindent tartalmazó „salátatörvény” szerint az indexkövető alapok meghatározhatnak befektetési jegye­ikre egy úgynevezett minimális forgalmazási egységet, vagyis előírhatják, hogy a befektetőkkel csak bizonyos nagyságú befektetésijegy-csomagokban számolnak el vétel és eladás esetén. Megtehetik majd szükség esetén azt is, hogy a jegyeit visszaváltó befektetőnek részvényt adnak befektetési jegyéért cserébe, és csak a fennmara­dó kisebb különbözetet számolják el készpénzben. A kockázati tőkealapok megtehetnék majd azt is, hogy nem mindjárt induláskor szedik össze a tőkét tulajdono­saiktól, hanem majd csak akkor, ha megfelelő befekte­tési célpont mutatkozik a létrehozást követő hat éven belül. 7. OLDAL Tőzsdék, piacok ► BÉT: FORDULAT A NAP VÉGÉRE Noha péntek délután há­romig 200-400 pontos mínuszban ingadozott a BUX, az utolsó másfél órában fordulat állt be, és végül 200 pontot meghaladó emelkedéssel fejeződött be a keres­kedés. A legnagyobb irányváltás az OTP-nél volt, 7200 forint alól indulva a záró szakaszban már 7470 forinton is vásárolták a részvényt. A Mólnak a zárás is csak 19 200 forintos árszintet hozott, a Ricter pedig 34 ezer fo­rinton állt meg. Az Egis hajszállal 18 ezer forint alatt, 1,3 százalékkal csütörtöki záróértéke felett fejezte be a kereskedést, az FHB több mint 2,5 százalékkal, 1460 forintra javult. ► KÜLFÖLD: OPTIMISTÁN VÉGZŐDÖTT AZ OKTÓBER A magyarországi hosszú hétvége alatt optimistán fejez­ték be az októbert a világ börzéi. Pénteken Párizs kivé­telével valamennyi európai börze emelkedéssel zárt, amelyek erős támogatást kaptak a tengerentúlról. A Wall Street úgy értékelte a vártnál kedvezőbb amerikai GDP-adatot, hogy a magas energiaárak sem képesek lelassítani a dübörgő amerikai gazdaságot. Hétfőn foly­tatódott a tengerentúli szárnyalás, amelyet a nagyvál­lalatok vezettek, mivel a legfrissebb adatok az ameri­kaiak vásárlási kedvének újbóli megélénkülését jelez­ték. A keddet a várakozás határozta meg: a piacok a Fed kamatdöntésére figyeltek. ► DEVIZAPIAC: PÉNTEKEN TARTOTTA MAGÁT A FORINT a pénteki nyitásban egy nagybank jelentősebb euróvételének köszönhetően 252 forint fölé szaladt az árfolyam, de innen délutánra ismét 250,50-251 forint közé tért vissza az uniós fizetőeszköz. A dollár 206,20 forintról heves ingadozásokkal délutánra 207 forintra ment fel, ami már nem sokkal alacsonyabb az egy nap­pal korábbi áraknál. A másodlagos állampapírpiacon a korábbi napok hozamemelkedése után jellemzően 2-3 bázisponttal mérséklődtek a referenciahozamok, kivé­telt csak a két bázisponttal felfele mozduló tízéves fu­tamidő jelentett. Kisebbségi kormány Varsóban >• GÁTI TIBOR Vihar várható a lengyel piacokon, miután ki­sebbségi kormányt alakított a parlamenti vá­lasztásokon győztes konzervatív, populista Jog és Igazságosság Párt (PiS). Az eredeti elképzelés szerint a PiS a Polgári Platformmal (PO) kötött volna koalíciót, de a tárgyalások megszakadtak. A parlament'jövő csütörtökön szavaz a kabinet­ről, a PiS-nek addigra kellene biztosítania a sza­vazattöbbséget. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON >• JÓ START A FRISS DIPLOMÁSNAK AZ ÁLLAMI MUNKAHELY Fogyókúrán a közigazgatás A CÉGVEZETŐ Az állami szfé­rában dolgo­zókról még mindig azt tart­ják, hogy túl kényelmes a munkatem­pójuk (képünk illusztráció) > Tuti hely az államigazgatás a kezdő diplomásnak Topmenedzserek is felbukkantak A kormánypártok egyetértenek a létszámcsökkentésben > NAPI GAZDASÁG Biztosra lényegében csak az adóra, vámra speciali­zálódott állami alkalmazottak mehetnek, ha úgy dön­tenek, kipróbálják tudásukat a versenyszférában. A költségvetési intézményekben foglalkoztatottaknak ál­talában meg kell küzdeniük a szakmai alkalmasságu­kat kétségbe vonó sztereotípiákkal - talán még a jo­gászok jelentenek kivételt ez alól. A munkaerő-piaci folyamatokat ismerő szakértők szerint van azért átjá­rás a két terület között: egyre több a példa arra, hogy sikeres üzletemberek vállalnak megbízást az állam­igazgatásban. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nagy népszerűségnek örvend a bürofotel a friss diplomások körében: jóval könnyebb ugyanis az állami szférában elhelyezkedni iskola után, mint a cégvilágban. Sok jó­val nem kecsegtet számukra az a törvényjavaslat, amelynek folyományaként a költségvetésből finanszí­rozott munkahelyeknek akár a harmada is megszűn­het néhány év leforgása alatt. A bürokrácia nem hungarikum, az Európai Unióban is ál- landó vitatéma az államigazgatás kar­csúsítása. ■sxnm Emelkedő' biztosítási díjak >■ NAPI GAZDASÁG Lapunk számításai szerint je­lentősen emelték a nagy bizto­sítótársaságok a kötelező gép- járműfelelősség-biztosítás (kgfb) 2006-ra vonatkozó díjait az elő­ző évhez képest. A különböző kedvezmények révén mégis jól járhatnak a kockázatmentesebb ügyfelek, a többiek azonban csak a biztosítói egyesületeknél számíthatnak alacsonyabb ter­hekre. ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK t 6. OLDALON >• Mind több cég vámoltat külföldön >■ BAKA ZOLTÁN A Pénzügyminisztérium elé­gedett a kivetéses áfa júliusi visszaállításának eredményei­vel, olyannyira, hogy a termék­díjat is ilyen módon kívánja jö­vőre beszedni a vállalkozásoktól. Eközben olyan hírek érkeznek a tanácsadó cégek felől, hogy mind több ügyfelük inkább kül­földön vámkezelteti az árut, ott, ahol az elsőként uniós területre érkezik. Több eset mutatja azon­ban, hogy még ez sem kockázat- mentes a cégeknek. A külföldi importvámkezelés csak azok­nak javasolt, akik szállítmányo­zóik segítségével biztosítani tud­ják az adminisztráció zökkenő­mentességét. RÉSZLETEK A 12. OLDALON >• Ismét emelt a Fed i ► PAPP ZOLTÁN —— Az USA jegybankjának sze­O C repét betöltő Federal Reserve y %J nyíltpiaci bizottsága tegnap ­WmiJ-'flKtmi a várakozásoknak megfelelő­* " en - az inflációs kockázatok­ra hivatkozva újabb 25 bázisponttal, 4 százalék­ra emelte a szövetségi alapkamatot. Tavaly jú­nius óta a mostani a tizenkettedik ilyen mérté­kű emelés. A Fed közleménye szerint érvény­ben marad a mérsékelt hiteldrágítás politikája, ami azt vetíti előre, hogy további emelésjekjre kerül sor, amíg a kamat el nem éri a semleges - a gazdasági aktivitást sem nem ösztönző, sem nem gátló - szintet. Az elemzők többsége sze­rint ez 4,5 százaléknál lesz, de vannak, akik még egy teljes százalékpontos emelést várnak. AZ USA GAZDASÁGÁRÓL SZÓLÓ CIKKÜNKET LÁSD AZ 5. OLDALON > Ki állhat a kormányrúdhoz? >- HORNIAK BALÁZS Lapunk értesülése szerint a Mahart Rt. a na­pokban aláírta személyhajózási vállalkozása, a Mahart-Passnave Kft.-ben lévő 51 százalékos üzletrésze eladásáról szóló szerződést. A vevő a Masped Trade Kft., amely anyavállalata, a Mahart-Passnave-ban 33 százalékban tulajdonos Masped Rt. elővásárlási jogával élve szerezte meg a társaságot. A hajózási cégre pályázó és 600 millió forintos ajánlatával egyszer már nyertesnek nyilvánított másik befektetői cso­port azonban nem hagyja annyiban a dolgot, és bíróságon megtámadta a megállapodást. RÉSZLETEK A 4. OLDALON > Aktivizálódhat az önkormányzati lobbi PACSI A kormány bí­zik abban, hogy a szocia­listák tartják magukat a megállapodás­hoz, és nem ír­ják át nagyon a normatívákat (képünkön Bozóki András kulturális mi­niszter és Vastagh Pál MSZP-s képvi­selő) > SEBŐK MIKLÓS Az Országgyűlésben ma reg­gel kezdődik a 2006-os költ­ségvetési tervezet - várhatóan három napig tartó - általános vitája. A korábbi ígéretek elle­nére várhatóan újra aktivizálja magát az önkormányzati lobbi; főként a közoktatási normatí­vák és a belterületi útfejleszté­sek forrásai növekedhetnek. Az önkormányzati szilárd bur­kolatú belterületi utak fejlesz­tésére szolgáló keret az idei tízmilliárd forint után jövőre ötmilliárdra csökkenhet, ez pedig több, elsősorban nagyvá­rosi önkormányzatnál „kiver­heti a biztosítékot”. Szintén a költségvetési viták állandó mű- sorszáma a művészeti oktatás normatívája és a községek ál­talános támogatása, amelyek a beterjesztett büdzsétervet néz­ve megint számos módosító in­dítvánnyal kecsegtetnek. RÉSZLETEK A 2. OLDALON >• NAPI ADATOK *• Budapesti tőzsdeindex 20525,53 pont (+206,52) >• 1 euró (Budapest, 19 óra) 250,50 Ft _____(-0,26) >• BÁT-búza (december) 23 110 Ft (0) >• FTSE-100 (London) ________5344,30 pont (+27,00) » 1 USD (Budapest, 19 óra) 208,71 Ft (+2,13) >• BÁT-kukorica (november)______20 480 Ft (—120)~ » Xetra DAX (Frankfurt) ______4922,55 pont (-6,52) » Euró/dollár (19 óra) 1,2003 ÜSD (+0,0011) > Arany (1 uncia) 459,50 USD (-11,25) >• CAC-40 (Párizs)__________4434,75 pont (-1,70) >• Font/dollár (19 óra) __________1,7637 ÜSD (-0,0062) >• Brent (1 hordó)____________58,04 USD (-0,06) WWWjNAPLHU ______________________________________________________________________________________^ 2 0 0 5. november 2. EÜÜfl ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220ÍT 1 jP | fAl m IUcl TLQári 3clU I került cégekről a ^ ^ ^ 1VI " __________B * t S *f NAPI Gazdaságban í a az adóhivatal BPWSlj jön a Hankook BÉfilíf 1 a Suzukinak *Csódfigyeló j AZ APEH AZ EDDIGINÉL VÉGLEG ELDŐLT, HOGY AZ ÚJ SWIFT SIKERÉNEK üdatbáziS hatékonyabban pró- ^ m Magyarországon, egészen m köszönhetően jelentősen a NAPI Online on' * M bál meg fellépni az HÚ /I pontosan Dunaújvárosban nőtt a japán Suzuki Motor f illegális tartalomér- JL, építi fel új gumiabroncsgyá- k JB&ppfSpN ‘ j árbevétele és nyeresége 4mmÁ tékesítés ellen IBwkSEGPMB M rát a Hankook Tire 1. ß az üzleti év első felében MAI számunkban I BEFEKTETŐ 113 I INGATLANPIAC lie [KARRIER I19 ________________________________________________l | MÁR EMELÉST ÁRAZ AZ ÁLLAMPAPÍRPIAC_________________| ILLEIÉK- ÉS ADÓBEFIZETÉST SPÓROLHATNAK______________| SOK A STRUKTURÁLIS ELHELYEZKEDÉSI GOND__________ III ll

Next

/
Thumbnails
Contents