Napi Gazdaság, 2006. november (16. évfolyam, 213-232. szám)

2006-11-02 / 213. szám

ADÓSSÁG* ______________2G06 2007 2008 2009 2010 Nominális 15,1 16,9 18,0 18,9 19,7 GDP %-ában 64,2 67,0 68,1 66,6 64,4 *központi költségvetés bruttó adóssága_________Forrás: törvényjavaslat VERES JÁNOS galom szerint nézzük - igen kö- zel jár a bruttó hazai termék Irat kézbesítve (GDP) 7 százalékához, miköz­MÉG NAGYOBB TEHER A GYÓGYSZERGYÁRTÓKON A 2007-es költségvetés tervezetéből kiderül, a jövő évi gyógyszerkassza súlyosan alultervezett, ami további be­fizetések rémképét és így további eredménycsökkenést vetít előre a két I A RICHTER ÉS AZ EGIS A BÉT-EN tőzsdei gyógyszer­gyártó, az Egis es 52ooo-------------------------- a Richter számára. i Richter jn A gyógyszergyártók 44 000 tvVüí u A/»'*1" reménVked­f \í nek, hogy a gyógy­I 36000 jj/x* szer-gazdaságos­; 28ooo W!S_ sági törvény szö­vegezése kapcsán 20000 Eels__________ ki tud alakulni egy 2M6.1.2. 2006. x. 3i. a kassza és a gyártók érdekeit egyaránt figyelem­be vevő konszenzusos álláspont. Az elemzők minden­esetre eddig a 45 milliárd forintos befizetéssel számol­tak, vagyis az ennek megfelelő összeggel mérsékelték Egis- és Richter-eredményvárakozásukat, most viszont újabb csökkentések következhetnek. II. OLDAL Tőzsdék-piacok ► BÉT: CSENDES VOLT A PARKETT A szerdai szünnap előtt nem történtek jelentős változások a BÉT-en. A BUX érté­ke 0,2 százalékkal, 22 391 pontra csökkent. Az olajrész­vény a napot a negatív tartományban töltötte, árfolyama egy viszonylag szűk sávban mozgott. Az utolsó részvé­nyek 1,2 százalékkal a hétfői záróár alatt, 20 300 forin­ton keltek el. A reggel még változatlan szinten forgó OTP a kereskedés elején lendületesen megindult fölfelé, erő­södését azonban a 7200 forintos szint többször is meg­akasztotta. Az árfolyam végül 0,7 százalékos pluszban, 7175 forinton fejezte be a napot. A Richter kismértékben gyengült, a Telekom stagnált. ► NEMZETKÖZI: BÁNYÁK HÚZTÁK FÖL EURÓPÁT Erősödés­sel zárták a tegnapi napot a nyugat-európai részvényin­dexek, a DAX, a CAC és az FTSE-100 0,3-0,4 százalé­kos többletet ért el. A nap nyertesei a bányatársaságok voltak, a BHP Billiton és az Anglo American több mint két százalékkal erősödött. Negyedével emelkedő ered­ménye ellenére nem változott jelentősen a Deutsche Bank árfolyama. A pozitív start után lefelé tartottak az amerikai részvényindexek, a Dow és a Nasdaq 0,2-0,3 százalékos mínuszban állt a kereskedés első felét kö­vetően. Optimizmusra adott okot a MasterCard és a Burger King negyedéves eredménye, előbbi 16, utóbbi 9 százalékos pluszban forgott. ► DEVIZA: JAVÍTOTT A FORINT Annak ellenére, hogy a dél­előtt folyamán 262 forint körül ingadozott az euró jegyzé­se a bankközi devizapiacon, a forint mégis jó napot zárt kedden. Az uniós deviza árfolyama ugyanis napközben 260 forint alá is benézett, amire már jó ideje nem volt példa. A másodlagos állampapírpiacon vegyesen alakul­tak a referenciaértékek: a rövid oldalon nem történt vál­tozás, vagyis mindhárom kincstárjegy hozama stagnált, ezzel szemben az éven túli futamidőknél 7-10 bázis­ponttal apadtak a hozamok. A 8 százalékos jegybanki alapkamat ellenére minimálisan emelkedett az MNB-nél lévő kéthetes betétállomány, a lejáró 373 milliárd forint helyett 399 milliárd forintot helyeztek el, amivel az összérték 828 milliárd forintra emelkedett. VERES JÁNOS NEM ÉREZ SZEMÉLYES FELELŐSSÉGET Nem verik szét a büdzsét >• NAPI GAZDASÁG Kedden benyújtotta az „egyensúly, felzárkózás, felelősség” költségvetését a parlamenthez a kor­mány, az iratot a pénzügyminiszter - a korábbi évekhez hasonlóan - gyalog vitte át a kifejezetten erre a célra készített vízibivalybőr táskában a Kos­suth térre Szili Katalin házelnökhöz. A jelzők kö­zül az egyensúlyra egyelőre csak áhítozhat a kor­mány, a jövő évre tervezett államháztartási defi­cit - akár eredményszemléletben, akár pénzfor­A vártnál kevésbé szigorú az OPEC >• etil TIBOR Esett tegnap a kőolaj világpiaci ára annak elle­nére, hogy életbe lépett az OPEC döntése a napi 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentésről. A piac várakozásai szerint az olajkartellhez tartozó orszá­gok egy része nem tartja magát a megállapodás­hoz. Míg Szaúd-Arábia és más Öböl menti orszá­gok tartják magukat a határozathoz, Nigéria beje­lentette, hogy december elsejétől növeli kivitelét, és Indonézia is közölte, hogy nem fogja vissza az exportot. Feltehetőleg más országok sem csökken­tik a kivitelt. részletek a 6. oldalon > Presztízskocsik: mindenre van igény >• NAPI GAZDASÁG Miközben a hazai autóeladások csökkennek, a luxuskocsik, s ezen belül is az olyan rendkí­vül magas presztízsű autók iránt, mint az Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Ferrari vagy a Maserati, szinte folyamatos az igény, sőt, piaci vélemények szerint növekszik is a következő években. A márkák többsége szalonokban nem kapható, de kisebb-nagyobb utánajárással szinte bármelyik gyártó autója beszerezhető Magyaror­szágon, s egyedi biztosítási finanszírozási lehe­tőségeket is kialakítanak a tulajdonos számára. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON >• , >> JO LENNE A KÖZPONTI BONUS-MALUS NYILVANTARTAS, DE L 'ZETNI SENKI SEM AKAR ERTE Az ügyfelet büntetik >• RÁFI GAZDASÁG A jogszabályok szerint amíg az átszerződő be nem tudja mutatni az előző biztosítójától kapott kártörténeti igazolást, addig az új biztosítónak őt au­tomatikusan a „semleges” AO kategóriába kell sorolnia, füg­getlenül attól, hogy az ügyfél évek óta balesetmentesen vezet. Miután az elhagyott biztosítók kártérítési felelőssége decem­ber 31-éig fennáll, ezeket az igazolásokat csak januárban postázhatják ki az ügyfélnek. Ráadásul az égvilágon semmi­lyen határidő nem kötelezi a társaságokat ennek az igazolás­nak a kiállítására, s emiatt a biztosító nem is szankcionálha­tó. Bünteti viszont a jogalkotó az ügyfelet: amennyiben 90 na­pon belül sem tudja bemutatni a kártörténeti igazolást, úgy a biztosító köteles őt azonnal a A TORTÚRA KEZDETE Hónapokig húzódhat az ügyintézés legrosszabb, malus 4-es kategó­riába száműzni, és ez a követ­kező évben már az alapdíj négy­szeresét kitevő díjat von maga után. A szankció ugyanakkor nem jár jogvesztéssel, a kártör­téneti igazolás utólagos bemuta­tása esetén a biztosító jóváírja a befizetett és a tényleges díj közöt­ti különbözetet, ám ez megint nem pontosan szabályozott. FOLYTATÁS ft 4. OLDALON >■ ben az eurócsatlakozás referenciaértéke 3 száza­lék alatti. A felzárkózás már inkább illik a javas­latra, ambiciózusnak nevezhető a kormány által várt hiánycsökkentési pálya a következő években. A jövő évi terveket el is hiszi a piac, sőt annál jobb egyenleget sem zárnak ki, ám távolabb tekintve már több az aggályoskodó hang: nagy bizonytalan­ságot éreznek ugyanis a reformok eredményes végrehajtása tekintetében. A felelősség helyét, il­letve megfelelő értelmezését még keresik a költ­ségvetés kapcsán. Az mindenesetre kiderül, hogy jövőre mind az állami működésre, mind a jóléti funkciókra szánt kiadások aránya csökken az ál­lamháztartáson be­lül, lendületesen AZ AHT EGYENLEGE emelkedik viszont az államadósság; a cik­lus végére azonban itt is mérséklődéssel számol a kormány. Veres János, a pénzügyi tárca vezetője szerint a kormánypárti frakciók nem fogják felpuhítani a benyújtott javaslatot, erről lényegében megállapod­tak a képviselőkkel. Lapunknak adott interjújában elmondta, hogy nem érez személyes felelősséget az államháztartási gazdálkodás, a hiányszámok alakulása miatt, és annak sem látja jelét, hogy akár a miniszterelnök, akár a kormánypárti frak­ciók bizalma megrendült volna iránta. Az elmúlt ‘hetek utcai eseményei miatt jövőre 17 milliárd- d al, 2010-ig tekintve pedig 200 ■■■■WKSH mi lliárddal nőhet a tárca szerint JE a ke dtségvetés kamatkiadása. I (PÉNZFORGALMI, MILLIARD FORINT' I 2006 2007 Nominális -1580,6-1753,2 GOP %-ában -6,8-6,9 Forrás-, törvényjavaslat WWVOIAPMHJ___________________________________________________________________________________________ 2 0 0 6. NOVEMBER 2. ÜZLETI FS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT I XVI. ÉVFOLYAM 213. (4294.) SZÁM niITo /137/lacá#l wLM MM M B MM Mm M ■ ágazati hírekkel szolgálunk m^^ > internetes oldalára, ~ > hírlevelébe, intranetjére, ■k Változások BHPF Ferihegyen is no fjMJMI Nem változott >idadványába, Z3 aMAV-nál fi a Wizz Air a szlovák kamat CSAKNEM KÉTÉVES VAAJntw. A DISZKONT-LÉGITÁRSASÁG B» ■■ AZ INFLÁCIÓS KOCKÁZAT A *ur'szerzesí blzza I regnálás után hm* teljesítménynövekedése [fi mérséklődése miatt ® NAPI Gazdaságra! || W I /I távozott a MÁV vélhetően Budapesten lesz a 11,0 nem emelte meg a jelenleg aLmMm elnök-vezérigazgatói g legalacsonyabb jövőre, de még "* j k |j| 4,75 százalékos kamatot a ■. ,i JL székéből Gaál Gyula \+Jr itt is eléri a 15 százalékot %. M szlovák jegybank MAI számunkban EURÓPAI UNIÓ 1.7 HÍRVERŐ 18 I JOGI TANÁCSADÓ |g _________________________________________________L_ ÁRT AZ UNIÓS ORSZÁGOKNAK A TILTÁS_________________KÓRHÁZI BIZTOSOKAT KERES A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT_______| IMIKOR LOBBIZÜNK ÉS MIKOR KORRUMPÁLUNK?_____________ NAPI ADATOK ________________________________________________________________________________________________________________ > Budapesti tőzsdeindex_____22391,43 pont (-44,11) > 1 euró (Budapest, 19 óra)______259,43 Ft_____(-0,96) > Étkezési búza (december)______33 000 Ft________(0) II ||| 11 II §amt > FTSE-100 (London)_______ 6 149,60 pont (20,40) > 1 USD (Budapest. 19 óra) 203,200 Ft^______(-0,64) > Takarmánykukorica (november) 28 100 Ft________(0) |j[ j j i j j ;■ j > Xetra DAX (Frankfurt) ~6 291,90 pont (22,98) >• Euró/dollár (19 óra)__________1,2766 " USD (-0,0006) > Arany (1 uncia) _________614,10 USD (10,35) || Hl > CAC-40 (Párizs) 5 370,86 pont (22,13) ► Font/dollár (19 óra) 1,9087 USD (0,0000) ► Brent (1 hordó) 59,00 USD (1,27) 9 ~ iiliinim-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71217 ll550046 " II III III Ilii dí. JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI FELV^^J^ Szabóky Márton • telefon: +36-1-345-8451 • mobil: +36-; ______________________________ -/i7Q-ao7ft • szaboky@rse.hu SZERVEZŐK: TÁMOGATÓK _ * < SB»** EniHíwn. F i ^ maonline # ______________ ___ _ -w v- V'

Next

/
Thumbnails
Contents