Napi Gazdaság, 2007. május (17. évfolyam, 82-102. szám)

2007-05-02 / 82. szám

Kármentő nyilatkozat SZEKERES IMRE 2 szerint ha kell, a Nabucco gázvezeté­ket választja a magyar kormány Bővülésre alapoz az Erste A HAZAI PÉNZINTÉZETEK 4 növekedése ugyan lassulhat, ám megtorpanásra nem kell számítani, így az Erste sem változtat eddigi stratégiáján Csúcsra járatott hibák A TEMELINI CSEH 6 nukleáris erőműben az elmúlt öt év alatt 166 üzemzavar történt, de egyik se volt veszélyes CSALÁDI NYÍLT HÉTVÉGE: CITROEN WALLIS 1044 Budapest, (Külső) Váci út 64-72. Tel: 450-5313 Széles a választék az Abigail-aukción Listavezető Csók, Gyarmathy és Kádár MŰTÁRGYPIAC, 12. OLDAL» NINCS VÉGE A NÖVEKEDÉSI SZTORINAK AZ OTP-NÉL Tizenötödik beszámo­lóját tartotta OTP-el- nöki minőségében Csányi Sándor, és leg­alább a tizenkettedik eredményrekord dőlt meg a bank történeté­ben. Bár 2006 máso­dik felében a hazai pi­aci körülmények ne- : hezebbé váltak - 200 bázisponttal emelke­dett az alapkamat és az új adók is sújtották a bankot -, az OTP konszolidált mérlegfőösszege megközelítette a 7100 milli­árd, saját tőkéje meghaladta a 788, adózott eredménye a 187 milliárd forintot. Az utóbbi hónapokban az OTP - irányí­tási rendszerében is - valódi regionális bankcsoporttá vált, ahol az egyes területek felelősei immár nyolc országra figyelnek. A közgyűlés az anyabank adó előtt 212, adó után 186 milliárdos eredményéből 40 milliárdot (a tavalyinál jó 15 milliárddal kevesebbet) fordított osztalékfizetésre, így egy részvényre a tavalyi 211 forinttal szemben idén 145 forint jut­hat. Az idei terveket ismertető Urbán László vezérigazgató­helyettes szavaiból kiderült, hogy a bank 16 százalékos pro­fitnövekedésre számít, a 211,6 milliárdos adózott eredmény több mint negyede már külföldről érkezik. ?■ om»L Tőzsdék-piacok ► BÉT: BLUE CHIPEK ERRE-ARRA Bár péntek délelőtt még pluszban volt a Budapesti Értéktőzsde indexe, kora délután esésbe váltott. A BUX végül 25 424,80 ponton fejezte be a napot, ami 0,1 százalékos süllyedést takar. A vezető részvé­nyek felemásan szerepeltek: a közgyűlését aznap tartó OTP ár­folyama több mint egy százalékkal, 9302 forintra gyengült 9,7 milliárd forintos forgalomban, a Richter pedig 1,1 százalékos süllyedést követően 37 500 forinton kötött ki. Ezzel szemben a Mól 1,1 százalékkal, 22 305 forintig kapaszkodott, a Magyar Telekom kurzusa pedig egy százalékkal, 1059 forintra erősödött. ► KÜLFÖLD: REKORDDÖNTÉS UTÁN BIZONYTALANKODÁS A múlt heti részvényár-emelkedések után hétfőn kissé visszaestek a jegyzések az amerikai tőzsdéken, tegnap a kereskedés elején még keresték a követendő irányt az inde­xek. Az európai tőzsdék hétfőn 0,4 százalékot meghaladó mértékben emelkedtek. Tegnap csak a londoni börze nyitott ki, amely elvesztette hétfői nyereségét. A török tőzsde és valuta egyaránt esett az országban kialakult belpolitikai válság miatt. ► DEVIZA: KIS MEGINGÁS A VERES-NYILATKOZAT MIATT Az árfo­lyamsáv eltörlésével kapcsolatban elhangzott csütörtöki pénzügyminiszteri nyilatkozat, miszerint nem tabu téma az ingadozási sáv eltörlése, de a konklúzió az, hogy marad a sáv, nem gyakorolt hosszabb távú hatást a forint piacára. Bár a beszó­lás nyomán az euró árfolyama 245,50 forintig gyengült később kor­rigált és pénteken már 246 forinton jegyezték a közös devizát. napi mm KESERŰ VOLT A SÖR ÍZE MÁJUS ELSEJÉN Kiszolgáltatottak a kiscégek dolgozói Ünnep helyett tiltakoztak május elsején A multik nem szeretik az érdekképviseletet a szakszervezeti tagság A szakszerve­zetek szerint tovább nem lehet terhelni a munkaválla­lókat > NAPI GAZDASÁG Az utóbbi évekhez képest határozottabb arcát mutat­ta a magyar szakszervezeti mozgalom a munka ünne­pén, igaz, ennek megágyazott a kormány tavaly beveze­tett megszorító csomagja. A szövetségek nem elégedtek meg a szokásos munkavállalói „sirámokkal”, hanem írásban és demonstráción is kifejezésre juttatták elége­detlenségüket az adó- és járulékemelésekkel szemben. Mindez azonban nem feledteti, hogy továbbra is rend­kívül alacsony a magyar munkavállalók érdekképvise­leti szintje: a multik nem szeretik, a kisvállalatoknál pe­dig gyakorlatilag szinte sehol sincs szakszervezet. Na­gyobb megmozdulásokra azért sincs példa, mert sokan félnek, hogy elvesztik az állásukat, és a szakszervezeti sztrájkalapok sincsenek túlságosan eleresztve - állítja az egyik legnagyobb szervezet vezetője. A taglétszám folyamatos csökkenésének megakadályo­zására a munkaerő-piaci ismeretek iskolai oktatását, il­letve külföldön bevált ösztönzőket vezetnének be az ér­dekképviseleti vezetők, mint például a magasabb nyugdíjat a volt szakszerve­zeti tagoknak. NAPI HÍR >• 3. OLDAL Új lendületet kaphat a világgazdaság 3,5 >■ GORDON TAMÁS, BRÜSSZEL Évente a GDP akár 3,5 száza­lékával is bővülhet az EU-USA kereskedelemi kapcsolat egy új megállapodás eredményeként, amelyet hét­főn írtak alá | BŐVÜLÉS Washington­ban a két fél csúcstalálko­zóján. Létre­hozták a ke­reskedelmi kapcsolatok élénkí­tését célzó Transzatlanti Gazda­sági Tanácsot. Az Európai Bizott­ság adatai szerint a világkeres­kedelem 40 százaléka az EU és az Egyesült Államok között zaj­lik, míg a két fél GDP-je a vilá­génak 60 százalékát teszi ki. A unió felvetette az új tagállamok polgárai vízummenteségének kérdését is, amihez az amerikai kormányzat pozitívan viszo­nyult, de a döntés joga a kong­resszusé. RÉSZLETEK A 6. OLDALON ► Tulajdonost vált a Falco > KORTES! ZSOLT Megválik faipari üzletágától az osztrák Constatia-csoport, így új tulajdonoshoz kerül a tavalyi évet már 18 milliárd forint fe­letti árbevétellel záró szombat- helyi Falco Forgácslapgyártó Zrt. is. Ä vevő a Kronospan Holdings, amely már rendelkezik érde­keltséggel Magyarországon: a szintén osztrák csoporthoz tarto­zik ugyanis a Kronospan-Mofa Kft. Ez a cég működteti a mohácsi farostlemezgyárat, melynek fej­lesztésére az elmúlt években több mint 10 milliárd forintot költött a Kronospan. részletek a 4. oldalon >• Feladják az egyéni vállalkozók >• HŐNYI GYULA-HORNIAK BALÁZS A versenyszektorra hónapok óta a foglalkoztatottak számá­nak vártnál magasabb szintű bővülése jellemző, miközben az egyéni vállalkozók száma folya­matosan csökken, amit a Pénzügymi­nisztérium (PM) egy­értelműen a gazdaság kifehéredéseként érté­kel (NAPI Gazdaság, 2007. április 26., 1-2. oldal). A KSH adatai szerint a két legérintettebb szektorban, az ingatlanpiacon és a kereskede­lemben a tavalyi második félév­ben közel tizedével csökkent az egyéni vállalkozások száma, bár az is igaz, hogy előbbi területen még így is 103 ezer, míg az utób­bi esetében csaknem 86 ezer egyéni vállalkozás működött 2006 végén. (A statisztikai hivatal szerint a tavalyi máso­dik félévben összesen 50 ezren adták vissza vállalkozói igazolványukat.) FOLYTATÁS ft 2. OLDALON >• Ezrével viszik az autókat Magyarországról >• DIÓSZEGI JÓZSEF A személygépkocsik export­jából származó bevétel több mint kétszeresére, mintegy 180 milliárd forintra nőtt az idén az első két hónapban - ol­vasható a KSH pénteki, a kül­kereskedelmi termékforgalomról szó­ló tájékoztatójában. Lapunk informáci­ója szerint a Suzuki Magyarországon gyártott autóiból az idén az első három hónapban csaknem 51,5 ezret adtak el külföldön (ebből csaknem 1200 volt az importautó kivitele), szemben a 2006. első negyedévi mintegy 29 440, Eszter­gomban készített autóval (akkor mint­egy ezer importautót exportál­tak). Tihanyi Tamás, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs igazgatója szerint az idei kül­földi értékesítésben a 2005-től gyártott Swift vezet, ebből az idén csaknem 23 400-et ex­portáltak, míg az SX4-ből (ezek gyár­tása tavaly kezdődött) csaknem 13 ez­ret sikerült eladni. Továbbra is népsze­rű az Ignis, ebből 5300 kelt el külföldön. Az új termékek beértek, azokat az euró­pai piacok elfogadták; az értékesítés ala­kulásához az intenzív marketing is hoz­zájárult - összegezte Tihanyi. FOLYTATÁS t 2. OLDALON > ► Budapesti tőzsdeindex 25 424,8 pont (-32,59) ► FTSE-100 (London) 6 416,39 pont (-2,31) >- Xetra DAX (Frankfurt) 7 408,87 pont . (30,75) ► CAC-40 (Párizs) 5 960,04 pont (29,27) ► 1 euró (Budapest, 19 óra) 248,13 Ft (2,71) ► 1 USD (Budapest, 19 óra) 182,210 Ft (2.09) ► Euró/dollár (19 óra) 1,3605 USD (-0,0021) *■ Font/dollár (19 óra) 1,9992 USD (0,0018) > Étkezési (euro) búza (2007. máj.) 32 660 Ft (-240) * Takarmánykukorica (2007. máj.) 30 550 Ft (-250) > Arany (1 uncia) 673,60 USD (-3,40) *■ Brent (1 hordó) 68,58 USD (0,51) WWVOAPU-UJ_____________________________________________________________________________________________ 2 0 0 7. MÁJUS 2. Bjjff ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 264 FT ■ XVII. ÉVFOLYAM 82. (4415.) SZÁM £ SlWÚftftík Eflaiaazdasaa MAI SZÁMUNKBAN I NEMZETKÖZI GAZDASÁG ! 6 I Till VAN A7 ÁFAFMFI FSFN A NFMFT GA7nASÁR BEFEKTETŐ 113 ÉRDEMES VOLT TURKÁLNI A SZEMETESBEN?______________ I INGATLANPIAC 119 I TERMÁLVIZET A LAKÓPARKBA _____________________ I Ennyit hozzon! A többit behozzuk mi! Ä I Látogasson el márkakereskedésünkbe, ahol már 99 900 Ft I Í ® kezdőrészlet befizetésével egy új Citroen tulajdonosa lehet. ■ További információkért hívja kollégáinkat a 450-53 -as központi telefonszámon! Ml ÖNÉRT VERSENYZŐNK! NYERŐ AJÁNLATOKKAL VÁRJUK A CITROEN WALLISNÁL! CITRÓÉN WALLIS 0 EL SEM TUDJA KÉPZELNI, Ml MINDENT TEHET ÖNÉRT A CITROEN 1044 BUDAPEST, (KÜLSŐ) VÁCI ÚT 64-72. • TEL.: 450-53U • WWW.CITROENVYALLIS.hu

Next

/
Thumbnails
Contents