Az Érem, 1922 (1. évfolyam)

1922 / 1-2. szám - A mi célunk

I. ÉVF. 1—2. SZÁM BUDAPEST, 1922. JANUÁR-ÁPRILIS Laptulajdonos: a Magyar Numiz» matikai Társulat Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII., Csepreghy=utca 4. ÄZ ÉRFiíD KÖZLEMÉNYEK RÉGIPÉNZ» ÉS EMLÉKÉREM GYŰJTŐK SZÁMÁRA SZERKESZTÉSÉRT ÉS KIADÁSÉRT FELELŐS: SZENTGÁLI KÁROLY A mi célunk. Az éremtani magyar kézikönyv hiánya már évtizedekkel ez^tótt^-’éf^^ető volt. A Magyar Numizmatikai Társulat tervbe is vette ilyennek kiadását, azonban a be* következett áldatlan idők miatt csak az előkészítésig juthatott. Napjaink sem kedveznek ily költséges mű létrejöttének, ezért vált népszerűvé a Magyar Numizmatikai Társulat kebelében oly kis időközi lap megindítása, mely a tájékozatlanabb gyűjtők ügyét szolgálná gyakorlati tanácsai által elsősorban, de a numizmatikai tudomány oly eredményeit is közölné, melyeknek értéke és hasznos volta a gyűjtőkre általában nélkülözhetetlenné tenné a lapot. Nenvminden aggodalom, sem anyagi gond nélkül nem bocsáthatjuk útjára lapunkat, mégis határoztunk, mert égetőbb szükség soha nem mutatkozott oly mértékben, mint II. Ulászló 1499. évi tallérja. Első magyar tallérveret. ma, a gyűjtés divatjának napjaiban. Soha időszerűbb nem lehetett ily útmutató, mint ma, midőn a gyűjtési láz szertelenségeit, egészséges irányba terelhetjük és a terméketlen területeken kóborló energiákat a komoly és nemes szórakozás művelésére hódíthatjuk meg. Céltudatos gyűjtőket nevelni lesz a legfontosabb célunk, mert be kell vallanunk, hogy bármely ágazatát nézzük a magyar numizmatikai tudománynak, akár pénz* történetünket, metrológiánkat, akár leíró érmészetünket, oly mélységes hiányokat észlelhetünk, amelyeket csak sok kutató munka pótolhat. A Magyar Numizmatikai Társulat vezetőségének mindig kedvenc gondolata volt a tanuló ifjúság érdeklődésének fölkeltése, mert éreztük, hogy sok tehetség és szak» irányú készség válik semmivé azért, mert a kezdet kezdetén nincs egy segítő kéz, mely utat mutatna és a nehézségeket elhárítaná és hogy sok értékes elme sülyed közönyös» ségbe, vagy változtat irányt csupán azért, mert ismeretlenek maradnak előttük a források. Megjelenik évenként 5*ször ^ m Előfizetési ára: Egész évre .. 50 K Egyes szám .. 10 K Kettős szám .. 20 K Postatakarékpénztári ----számla : 51.010.

Next

/
Thumbnails
Contents