Az Érem, 1980 (36. évfolyam)

1980 / 1. szám

XXXVI. ÉVFOLYAM/TARTALOMJEGYZÉK Biróné Sey Katalin: Pannóniái verdék 1 Pohl Artúr: A késő középkor magyar aranyforintjai II. 6 Zom bori Lajos: Hamis konvenciós húsz krajcárosok 11 Zsák József: Az 1849. évi NB verdejelű 6 krajcáros változatai 16 B. Nánási Éva: Az önálló magyar papírpénz-kibocsátás áttekintése I. 19 Pásztory Tibor: A magyarországi uralkodók címei pénzeiken 23 Várhidy Imre: A keszthelyi Georgikon emlékérme 26 Dr. Molnár József: A Dél-Vietnamban diplomáciai és katonai szolgálatot teljesített magyar polgári és katonai személyek kitüntetései 28 Pataki Ferenc: Adatok a tűzoltó érmek készülő katalógusához 33 Gosztonyi József: József Attila a magyar éremművészetben 38 Madarassy Walter érmeinek jegyzéke 44 Gindl József: Peröcsényi pénzlelet XXXVI. VOLUME/CONTENTS K. Biró-Sey: Pannonian mints 1 A. Pohl: Hungarian gold florins of the late Middle Ages II 6 L. Zombori: Forged conventional twenty kreutzers 11 J. Zsák: Variations of the 6 kreutzer with mint mark NB from 1849 16 É. B. Nánási; Survey of the independent emission of Hungarian paper money I 19 T. Pásztory: Hungarian regal titles on our coins 23 I. Várhidy: The Georgikon medallion of Keszthely 26 Dr. J. Molnár: The medals of Hungarian civil and military personnel awarded for diplomatic and military service in South Vietnam 28 F. Pataki: Data to a catalogue in preparation of the fireguard medals 33 J. Gosztonyi: Attila József in the Hungarian art of medals 28 List of medals of Walter Madarassy 44 J. Gindl: The coin hoard of Peröcsény ISSN 0133-8005 Szerkeszti a szerkesztő bizottság: POHL ARTUR. RADÖCZY GYULA, VADASZ GYÖRGY (felelős szerkesztő), DR. VARANNAI GYULA (elnök) Műszaki szerkesztő: KOCSIS JÓZSEF Kiadja: A MAGYAR ÉREMGYŰJTÖK EGYESÜLETE A szerkesztőség cime: 1011 BUDAPEST, BEM RAKPART 6. Postacím: BUDAPEST 5, PF. 106. Felelős kiadó: HEGEDŰS BELA, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének főtitkára 80.2705/2-01 - Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: BOLGÁR IMRE vezérigazgató ffi in 1980/1

Next

/
Thumbnails
Contents