Orvosi Hetilap, 1887. február (31. évfolyam, 6-9. szám)

1887-02-06 / 6. szám

j3uD APEST, 1887. 6. SZ. j^EBRUÁR 6. ELŐFIZETÉSI ÁR : h e 1 y b e 11 és vidéken egész évre 30 frt, fél évre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesi- tendok. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám, Kilián Frigyes és Grill Richárd könyv- kereskedésében. ORVOSI HÉTI LAP. fíONI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HARMII CZEGYEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Hogy es Endre tnr. A párisi és budapesti fix veszettségvirus összehasonlítása. (Vége.) — Kovács yózsef tr. Az antifebrin (phenylacetamid) hatásáról. (Vége.) — Pollacsek Arnold tr. A saccharin alkalmazása diabetes mellhúsnál. — A budapesti kir. orvosegyesület f. évi januárhó 30-án tartott rendes ülése. — Könyvismertetés. Die Diphtheritis-Heilmethode. Von Georg Friedrich Wachsmuth. — Lapszemle. Diphtheritis kezelése higanycyannal. — A salol gyógyhatása. — Új helybeli érzéstelenítő szer. — Antipyrin mint a chinin helyettesítője hökhurutnál. -— Az antifebrin bomlása a szervezetben. — A hökhurut (pertussis) hirtelen gyógyítása. — A lábizzadás kezelése borkősavval. —- Csúzos eredetű trismus és tetanus gyógyítása coniinnel. —- Vid-táncz kezelése. — Az egyenes hasizom felhasználása mesterséges gyomorsipoly elzárására. — A végtagok sarcoma multiplex-ének egy esete. XÁRCZA : Alapy Henrik tr. Úti levél. (Halle a. S.) III. — Heti szemle. Új cholera-fungus. — Orvostudományi budget Poroszországban. — A franczia orvosi akadémiák. — A fővárosi sz. Rókus-közkórház elmebeteg osztályának 1886. évi betegforgalma. — Veszettségre vonatkozó vizsgála­tok. — Az irgalmasrend gyógyintézetei. — Higanychloridos szappan. —Vegyesek.— Pályázatok. A párisi és budapesti fix veszettségvirus össze­hasonlítása. 0 Hőgyes Endre tanártól. (Vége.) Valamennyi kísérlet eredményét a hatás sarkalatos tünemé­nyeinek megjelenése idejére vonatkozólag a következő átnézetes összeállításban nyújtom, melyből a kétféle fix virus hatásosságára nézve a részletes összehasonlítást könnyű szerrel meg lehet tenni. I. A párisi és budapesti fix veszettség-virus hatásának összehasonlítása az átoltogatás egy-egy izére (passage) vonatkozólag. A) Párisi fix virus. (A Pasteur-féle successiv átoltogatás oknak körülbelül 58. izéből.) Sorszám Testsúly IV. nap V. nap VI. nap VII. nap VIII nap IX. nap X. nap Összes súly­Ált. élet­grammokban d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. fogy. gm.-ban .. . tartam 1. 2000 4; 0 # t 330 2. 1570 0 *»* ¥ t 270 cS ‘O 3. 1490 í£. O t 280 4. 1050 & *0 120 nap, 5. 80 0 4k 0 t 120 GO 6. 1000 O i 90 33) Budapesti fix virus. (Az általános kórtani intézetbeli successiv oltogatások 2Q. izéből. 1. 1730 0 Kí 1 ^ t 250 2. 830 4;0 * d? t 180 rt 3. 1500 0 Ki t 370 *0 4. 940 0 Ki 220 tH d, 5. 1480 4k O Ki t 310 cá a 6. 1320 4kO «r 7J7 t 250 A jelek magyarázata: ____ = élettartam; = láz kezdete; tjf = hőmérsékcsökkenés kezdete; át = láztartam ; Q = a testsúlycsökkenés kezdete; jc = a veszettség ideges tüneményeinek kezdete; ‘4* = a halál időpontja. A lázas höemelkedés (jelezve van a fennálló nyíllal) a Pasteur- féle virus-sal oltott 6 nyúl közül egynél a negyedik nap első felé­ben, háromnál a negyedik nap második felében, kettőnél az ötödik nap első felében jelentkezett. Ugyané tünemény a budapesti virus-sal oltott, az előbbiekkel közel egyező súlyú 6 nyúl közül ]) Előadatott a m. t. akad. III. oszt. 1887. január 17-diki ülésén. egynél a negyedik nap első, ötnél a negyedik nap második felé­ben mutatkozott először. A szoros értelembén vett lappangó idő (stadium incubationis) mind a kétféle fertőzésnél az esetek több­ségében a negyedik nap második feléig terjedt, és e kísérleti sorozatban az én nyulaim többségénél a lázas hőmérsék kezdete szabatosabban egyöntetű volt. 6

Next

/
Thumbnails
Contents