Orvosi Hetilap, 1982. augusztus (123. évfolyam, 31-35. szám)

1982-08-01 / 31. szám

ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PAL DR. DARABOS PÄL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVATH KAROLY DR. PETRI GABOR DR. PETRÁNYI GYULA DR. RAK KÄLMAN DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. I* Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. Ф Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA ROBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. Ф 123. ÉVFOLYAM * 31. SZÁM * 1982. AUGUSZTUS I. TARTALOMJEGYZÉK Babies Antal 80 éves ............................................ 1898 P álffy György dr.: A sclerosis multiplex differenciál diagnosztikája ................................ 1901 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Apró György dr. és Sas Mihály dr.: A lutealis elégtelenség jelentősége, előfordulása és kórisméje .................................... 1909 K LINIKAI TANULMÁNYOK Kardos Gabriella dr., Révész Tamás dr. Schuler Dezső dr. és a Magyar Gyermekleukaemia Terápiás Munkacsoport: A csecsemőkori leukaemia Magyarországon 1913 KLINIKAI EPIDEMIOLÓGIA Angeli István dr.: Az elhízás epidemiológiája ........................... 1919 RI TKA KÓRKÉPEK Szentpéteri Judit dr., Kovács Judit dr. és Földes Gyula dr.: Hyperammonaemia: részleges karbamil-foszfát szintetáze hiány .................... 1923 MÓDSZERTANI LEVÉL Humán radioizotópos gyógyszervizsgálatok irányelvei ........................ 1927 Beszámolók, jegyzőkönyvek ........................................ 1931 F olyóiratreferátumok .................................................... 1937 L evelek a szerkesztőhöz ............................................ 1949 M egjelent ......................................................................... 1952 Könyvismertetés ............................................................. 1953 Hírek ................................................................................. 1955 1

Next

/
Thumbnails
Contents