Orvosi Hetilap, 1989. július (130. évfolyam, 27-31. szám)

1989-07-02 / 27. szám

TARTALOMJEGYZÉK ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztőbizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. . KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR: * Péterffy Árpád dr., Homolay Péter dr., Szécsi Já­nos dr., Vaszily Miklós dr. és Horváth Sándor dr.: A szívizom direkt revascularisatiója az arteria mammaria interna felhasználásával ....................... 1419 K LINIKAI TANULMÁNYOK Pozsonyi Teréz dr., Jakab János dr., Síró István dr. és Potyondi József dr.: Systemás lupus erythematosus és a terhesség .... 1427 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Koloszár Sándor dr., Bánfai György dr. és Sas Mi­hály dr.: Prolactin-szint változás gonadotropin releasing hormon pulzatorikus infúziója során.................... 1433 Ú JABB VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK Váradi Valéria dr., György Ilona dr., Karmazsin László dr.: Corpus callosum agenesia ultrahang-diagnosz­tikája ........................................................................... 1437 R ITKA KÓRKÉPEK Horváth Gábor dr., Horváth Györgyi dr., Kelemen J. Tibor dr. és Dávid Károly dr.: Gastrointestinális vérzéssel szövődött, foudro- yans lefolyású, generalizált Wegener-granulo- matosis..........,........................................................... 1441 M ÓDSZERTANI LEVÉL Nephrosis syndroma (NS)........................................ 1447 Beszámolók............................................................................. 1449 Folyóiratreferátumok............................................................. 1451 Levelek a Szerkesztőhöz....................................................... 1465 M egjelent orvosi szakkönyvek............................................. 1423 H írek........................................................................... 1432 Pályázati hirdetmények......................................................... 1436 130. ÉVFOLYAM * 1989. JULIUS 2. * 27. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents