Pajtás, 1970. július-decenber (25. évfolyam, 26-52. szám)

1970-07-02 / 26. szám

ÖRÖKRE ELMENT A NAGY VADASZ! Megint kidőlt a magyar irodalom erdejének egyik szálfája: elhunyt a magyar ifjúság legkedvesebb írója: Fekete István. Életének hetven esztende­jéből negyvenet az Iroda­lomnak áldozott s ez idő alatt szinte új műfajt te­remtett: az olvasók kedven­cévé tette az állatregénye­ket. Ugyan, melyikőtök nem ismeri a Tüskevárat, a Kelét, a Lutrát, a Bogán­csot, a Csit, a Vük at. Immár örökre elment a Nagy Vadász. De csaknem harminc gyönyörű regénye örökre a miénk marad, mert Írójuk, Fekete Pista bécsi bevonul klasszikusa­ink közé, a Magyar Par­nasszusra. E HETI VICCÜNK Az apa ránéz a fiára: — Mondd, Karcsi fiam ■ kérdi tőle rniért nt vesztettél olyan retteneté sen hosszú hajat az utóbt műben? Karcsi azon nyomba megmagyarázza: — Azért apu, mert a rű old haj borzasztóan lánvo viselet. ŰRHAJÓS VILÁGREKORD A Szojuz—9 fedélzetér Nyikolajev és Szevasztyja nov űrpllótákkal, sikeresei földet ért. A szovjet űrhajó nagy fontosságú tudományos ki sérleteket vegezve 424 óráii lartózkodott Föld körül pályáján. Megdöntötte a; amerikaiak által eddig tar tott világrekordot. Képünk VitaliJ Szevasztyjanovot, i Szojuz—9 fedélzeti mérnö­két ábrázolja családja kö­rében. A Püspökladány Petrí-te- lepí általános Iskola termé­szetbarát szakköre sok Jel­vény- és pontszerző túrán vett részt. Jártak a Vörös- kő sziklánál, teljesítették a ■ICO km a Vörös Hadse­reg nyomában” Jelvény- szerző mozgalom feltételeit, szorgalmasan fogyasztják a Kék-túra kilométereit. A Természetjáró Ottörők — szolnoki — országos talál­kozója után a szünidőben a Börzsöny ösvényeit járjak A túratervet önállóan állí­tották össze, hiszen a túra­vezetői szakpróbát is meg­szervezték. A most végzett nyolcadikos túravezetők, máris tervezik a KISZ-es és úttörő közös tájékozó­dási térképolvasási verse­nyeket. A Nagyvarsányi 3815. sz. Kölcsey Ferenc Úttörőcsa­pat 152 úttörője sok társa­dalmi munkaórát töltött el az új községi sporttelep építésében. Ezelőtt néhány évvel már fákat ültettek ide. s ezek most az őrsi búvóhelyeknek is árnyékot adnak. Az itt készülő futó­pálya. ugrógödör, labda­rúgó- és kézilabda-pálya pedig még sok bajnokság­nak lesz a szintere. FOTÓSOK FELKÉSZÜLTETEK ? Előző számunk 22-ik ol­dalán nagy nyári pályáza­tot hirdetünk. A legszebb pillanatot kell megörökíte­netek a szüléitektől aján­dékba kapott szovjet gyárt­mányú fényképezőgéppel. Olvassátok el még egyszer a pályázat feltételeit, és már kezdjetek is munká­hoz. Érdemes, hiszen a fö­di) egy KVARZ 2 M film­felvevő, és egy LUCS 2 filmvetítő. Hazánk keleti részé­nek folyó! sok-sok gon­dot okoztak az elmúlt hetekben. Ezrek, tízez­rek dolgoztak megfeszí­tett munkával a gáta­kon. A férfilakosság mellett ott küzdöttek a katonák, könnyűbúvá­rok. sőt: a gyerekek is. Képeink: 1. Katonák a Sebes-Körös gátján. 2. Szamosközi gyerekek a debreceni Nagyerdőn. 3. A pécsi MHSZ könnyű­búvárok a buzgárok ki­indulópontjait kutatják. 4. Nyúlgátat építenek a Kraszna mentén. EGY KIS SPORT TÍZEZREK A GÁTAKON

Next

/
Thumbnails
Contents