Kisbíró - Vácszentlászló, 2003 (12. évfolyam, 1-6. szám)

2003-01-01 / 1. szám

Új esztendő küszöbén A 2003. év első napjaiban sze­retettel és a barátsággal köszön­tőm a “Kisbíró” minden kedves olvasóját. Feladatokkal és munkával teli évet zártunk le Vácszentlászlón, és jóleső érzéssel nyugtázhatjuk elért eredményeinket. Elsősor­ban azt, hogy biztonsággal, na­gyobb gondok nélkül működtek a község intézményei, a már meg­szokott szolgáltatások. Fejlesz­tés terén az új Községháza építé­sének megkezdését, a tervezet szerinti munkák elvégzését tar­tom a legfontosabbnak. Továbbra is reális célkitűzés az ezévi átadá­sa az épületnek. A községi ravata­lozó teljes felújítása ugyancsak büszkeséggel tölt el bennünket. Gondjaink között első helyen szerepel az a szomorú tény, hogy a két szomszéd községgel beadott csatornapályázatunk ezúttal sem nyert állami támogatást. Termé­szetesen 2003-ban ismételten pályázunk - reményeink szerint sikerrel. Eddigi eredményeinket, jövő­belifeladatainkat csak közös gon­dolkodással, összefogással tud­tuk, ill. tudjuk megoldani. Ami­kor megköszönöm képviselőtár­saimnak, az intézmények vezető­inek, dolgozóinak, az ittélőknek az elmúlt évben tapasztalható se­gítőkész munkáját, tisztelettel kérem a további segítségüket. Vácszentlászló fejlesztése, az életkörülmények javítása vala­mennyiünk közös ügye. Ehhez a munkához kívánok a község minden lakójának békés, nyugodt légkört hozó Boldog Új Évet! Kovács Sándor polgármester Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljün, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem.

Next

/
Thumbnails
Contents