Pesti Műsor, 1969. október (18. évfolyam, 31-35. szám)

1969-10-03 / 31. szám

1 jüd28 MAGYAR ||É ÁLLAMI OPERAHÁZ Telefon s 120—126 Jegy pénztár nyitás l-kor, ünnepnap de. l0—2~ig és du. 5—7-ig Pénteken, 3-án K-bérlet, 1. előadás VARGA PÁL operaházi tagságának 40 éves jubileuma alkalmából Kezdető 7, vége 10 után MACBETH Opera 4 felvonásban, 9 képben Zenéjét szerezte:GIUSEPPE VERDI Szövegét SHAKESPEARE drámája alap­ján Francesco Maria Piave írta. Fischer Sándor fordította. Rendezte: Mikó And­rás. A díszleteket Fülöp Zoltán, a jelmeze­ket Márk Tivadar tervezte. Az énekkart betanította: Piess László Vezényel: VARGA PÁL Macbeth Radnay György Banque I hadvezérei30^ 'rözsef Lady Macbeth . . Macduff, skót nemes..................... Malcolm, Duncan fia • . • Egy hölgy . . . . Egy orvos . . . • Macbeth szolgája . Jelenések • . . • Mátyás Mária Pálos Imre Tarnay Gyula Laczó Ildikó Galsay Ervin Nagy Sándor Í Varga András Szabó Anita Andor Éva A boszorkányok megjósolják Macbeth* nek, hogy Skócia királya lesz. A jóslat felszítja a skót vezér lelkében a gáttalan nagyravágyást. — Lady Macbeth leikét is megmérgezi a gondolat, hogy király­né lehet. Duncan király vendégségbe ér­kezik Macbeth várába. A vezér, felesége unszolására, éjjel belopódzik a király szo­bájába s megöli őt. De a gyilkosság meg­szólaltatja benne a lelkiismeret vádló szar vát. A király meghalt, a trón örökösé, Mal­colm Angliába szökött, így most a jóslat szerint Banquo családja kerülne a trón­ra. Macbeth orgyilkosokat bérel fel*, akik a vár felé közeledő Banquót meg­ölik, de fiának, Fleance-nak sikerül el­menekülnie. Macbeth, a király előtt Banquo szelle­me jelenik meg, s vádolja őt. A rémké­pektől megzavarodott királyt a boszor­kányok arra figyelmeztetik, hogy kerül­je Mgcdufföt, aki tanúja volt gaztetté-» nek. Megszületik benne az elhatározás új merényletre: Macduff családjának ki­irtására. — Malcolm skót királyfi angol hadakkal hazájába érkezik, hogy bosz- szút álljon a trónbitorlón. A birnami er­dőnél vívott csatában Macduff megöli Macbeth et. Malcolm átveszi jogos örök­ségét. ­EMBERT TEREMTENI ! A színészi önzetlensége avatja színész- szé. Az embert akarja megmutatni, min- den mellékes cél nélkül, az átélés rugója, nála nem holmi kicsinyes, köznapi szem- pont, hanem az alkotás szent révülete, izgalmas és veszélyes isteni játék: em­beri teremteni a magunk képére. Darvas Szilárd XVIII. ÉVF. 31. SZÁM -X- 1969. OKTÓBER 3—9-IG * ÁRA: 1,60 FT Szombaton, 4-én E-bérlet, 1. előadás Kezdete 7. vége V2ll-kor PELLÉAS ÉS MÉLÍSANDE Opera 5 (elvonásban; 13 képben Szünet a Z. és 4. felvonás után, Zenéjét szerezte: CLAUDE ACHILLE DEBUSSY (1862—1918) Szövegét MAURICE MAETERLINCK (1882 1949) írta, Blum Tamás fordította. Ren­dezte: Mikő András. Díszletek: Forray Gábor, leimezek: Márk Tivadar Vezényel: BLUM TAMAS Pelléas 1 Arkel Paleső Sándor Golaud / unokái Faragó András Arkel, Allemonde királya Utó Endre Geneviève, Pelléas és Golaud anyja Szabó Anita Mélisande . • i Sándor Judit A kis Yniold; Golaud (ia | , Hankiss Ilona Egy orvos ■ ï ; Galsay Ervin * I. felv.î 1. Jel: Golaud herceg vadá­szat közben rátalál egy erdei forrásnál a szép Mélisande-ra. — 2. jel.: Golaud levelet ír fivérének, Pelléasnak* s ebben kéri, eszközölje ki Arkel király beleegye­zését Mélisande-dal kötendő házasságá­hoz. Ha a válasz kedvező, adjon fény­jelet a várablakban. — 3. jel.: Mélisande idegenül érzi magát a rideg várkastély-? ban. Geneviève, Pelíéas és Golaud édes­anyja sétál az asszonnyal a várkertben. • (Folytatás a 2. oldalon) MIT HOL TALÁL? Állami Operaház — — 1—3 Bábszínház — — — — 18-19 Bartók Gyermekszínház BÜ 19 Déryné Színház — — — — 19 Erkel Színház — — —* — 4—5 Fővárosi Operettszínház — 16—17 Irodalmi Színpad — — — 17 József Attila Színház s — 18 Kamara Varieté — — « 13 Katona József Színház — — 8-9 Kis Színpad — — — — 3 Madách Kamara Színház — 13 Madách Színház —2 — ■* 12 Mikroszkóp Színpad — — 13 Moziműsor — — — — — 20 Nemzeti Színház — « 8-7 Pesti Színház — — — 13 Thalia Színház — — — 14 Vígszínház — — — — m 10—u • • * S LÁGERPARÁDÉ A CORVIN ÁRUHÁZ ÉTTERMEDÉN Fellépnek: Cena Pruss, Kürti lia, Erdődy Kálmán, Harsánvi Béla, Szepes Péter, Zvna-jézfef ■ Kísér : az ARTNER zenekar Finom ételek — Figyelmes kiszolgálás -Eétfőn.este-jzarm

Next

/
Thumbnails
Contents