Pesti Napló, 1932. február (83. évfolyam, 26–48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

Péntek PESTI NAPLÓ 1932 február 5 4 Sanghai-i fotoriport 'A nemzetközi negyed Sanghai két arca: A kínai negyed Sapejben . Amerikai hadihajó a Whang-Po folyó torkolatánál, Sanghai közelében. A metró­tok tvizitaxin« mennek a partra Kínai bandavetéreket fognak el a japán katonák Az európai nagyhatalmak Őrsége Sanghai nemzetközi negyedétfen. A háttérben kínai páncélvonat áll 'A halott Japán katonák hamvait urnákban viszik Tokióba: a pályaudvaron diszi őrség fogadja a gyászmenetet határon és esetleg angol alattvalók életét ia veszé­lyezteti. Ez volt a harmadik angol tiltakozás. Yoshizava japán külügyminiszter azt felelte, hogy a japán hadműveletek nem lepték túl a szükséges minimum határát és hangoztatta, hogy az angol tiltakozás helytelen értesülésen és propagandán alapul. Óvatos nyilatkozat az amerikai flotta szerepéről A tokioi amerikai nagykövet ugyancsak til­takozott a japán kormánynál. A tiltakozás szö­vege állítólag megegyezik az angollal. A washing­toni "külügyi hivatal szabadkezet adott tokioi nagy­követének, hogy a többi hatalmak képviselőivel kooperáljon a Sanghaiban élő amerikai és más -alattvalók oltalmára. Olaszország értesítette az Egyesült Államokat, hogy csatlakozik a nyugiati hatalmak azon moz­galmához, amelynek oólja, hogy a sanghaii válság kiéleződését megakadályozza. Az amerikai külügyi hivatal kijelentette, hogy a Sanghaiba küldött amerikai hadihajók és osapa­tok egyetlen feladata az amerikaiak élet- és vagyonbiztonságát megvédeni. A japán haditengerészeti és külügyminiszter közös értekezletén elhatározták egy hadosztály küldését Sanghaiba a tengerészek felváltására. A határozat a minisztertanács jóváhagyására szorul. MacDonald miniszterelnök ma esrész nap különböző szakminisztereivel tanácskozott a sanghaii helyzetről, A tokiói, külügyminiszteri hivatal egy képvi­selője kijelentette, hogy Japán el van tökélve, hogy becsületre tanítsa Kinát, Egységes angol-amerikai intervenció Washington, február 1. A külügyminisztériumban hétfőn újabb tanács­kozások kezdődtek az angol és amerikai kormány között A tanácskozások oólja az. hoerv egységes angol-amerikai intervencióban állapodjanak meg a japánok ellen. Sir Donald Lindsay. washingtoni angol nagykövet hétfőn délelőtt másfélóra hosszat tárgyalt ebben az ügyben Stimsoa államtitkárral. (A tudósítás folytatása a 11. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents