Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1891

y ÁRGYSOROZAT. —*i*î*i*— I. a) Ő Felségeik dicsőn uralkodó I. Ferencz József és Erzsébet királyasszonyunk koronázása 25. éves for­dulójának ünnepén. Dr. Kárpáti Károlytól. b) Pro rege nostro. Latkóczi Miháíytól. II. Skoff Béla nekrológja. Dr. Kárpáti Károlytól. III. A soproni áll. főreáliskola természetrajzi gyűjtemé­nyének madarai. Dr. Mika Károlytól. IV. Sopronyi régiségek. Bella Lajostól. V. Adatok az iskola történetéhez 1. Jelentés a lefolyt tanévről. 2. Jótékonysági alap. 3. Tanszergyűjtemények szaporítása a) tanári könyvtár; b) ifjúsági könytár; c) természettani szertár; d) természetrajzi szertár; e) érem gyűjtemény; f) földrajzi szertár. 4. Kimutatás az érettségi vizsgálatról. 5. Önképzőkör. 6. A főreáliskola tanári testületé. VI. A jövő tanév kezdetéről. VII. Az ifjúság érdemsorozata. Vili. Statistikai táblázatok.

Next

/
Thumbnails
Contents