Sporthirlap, 1926. augusztus (17. évfolyam, 120-137. szám)

1926-08-02 / 120. szám

Mai számunk 12 oldal Hétfő Budapest, XVII. évi., 120, sz., 1926 augusztus 2. Affl 4000 IC Sportfeivéteieit JSSSL Haíschek és Farkas Károly-kőrút 26, fotólaboratórium dolgozza ki. Tenniszfef- szerelés és javítás Plöki és Haas V!, Andrássy út 13. Árjegy­zék ingyen. Magyarország vidéki bajnokságát a MESE nyerte MESE-SzUE 6:1 Fényes sikere volt a debreceni úszékongrosszua országos versenyeinek — Bárány István rekordidővel győzte ie a méteres stafétában Wanniet A konsresrassi versenyek máso­dik napján végre szép idő kö szön­tött be a kálvinista Kómára, Pom­pás keret, szép nők. elegáns toilet- ték és Debrecen városának notabi- litásai emelték a minden tekintet­ben kitünően sikerüli verseny fé­nyét. A verseny tus vándordíjának leg­értékesebbjét, Debrecen városának hatalmas vándordíját — amint az előre is várható volt — a . Szegedi Úszó Egyesület versenyzői nyerték meg. A pontversenybeli fölényüket már az első nap bebiztosították és az elsőnapi fölényüket sikerült a másodikon is megtartani, jólehet a leg-biztosabbnak vélt versenyükben, a 400 m.-es gyorsúszásban nem tud­ták a győzelmet magukhoz ra­gadni, mert a nagy favorit Wannie 300 m.-nél feladta a küzdelmet. A kitűnő szegedi úszó nem bírta a két nap rettenetes iramát: a póló­döntőt, a stafétát és a hideg víz is erősen kimerítette. Öccse. Wannie András kísérelte meg helyette a csorbát kiköszörülni, azonban a nagy előnnyel úszó Feliért ekkor már nem tudta behozni. A szegedi sprintérek nagy fejlő­dését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a. 3x50 m.-es gyorsúszás döntőjébe két csapatuk is bekerült. Á döntőben azonban az egri úszók megelőzték Szeged fiait és meg kel­lett elégedniük a második, harma­dik hellyel. Ebben a versenyben ta­lálkozott a két nagy rivális, Bá­rány és Wannie. A sors szeszélye úgy akarta, hogy mindketten egy­szerre1 induljanak. Izgalmas, gyö­nyörű szép küzdelem fejlődött ki közöttük. Bárány előbb ért a célba. Győzelmét azonban csak egy újabb magyar rekorddal (26 mp.) tudta megszerezni. Bárány egyébként úgylátszik kiheverte a külföldi ver­senyek fáradalmait, könnyen moz­gott, jól játszott a vizipólóban. biz­tosan győzött az 50 m.-es gyors­úszásban. pedig erősen elcsavart. Csak a 3x100 m.-es vegyes stafétá­ban úszott győzelemre. így történt azután, hogy a híres egri staféta nem érte el a standardot és így a vándordíját nem védhette meg. Kellemes meglepetéssel szolgált a debreceni úszókongresszuson a vidéki hölgyek jó szereplése. A bu­dapesti lagymatag hölgyúszóver- senyek után jólesett látni két vi­déki lánynak, Sági Húsnak és Ver­mes Editnek heroikus küzdelmét. A 5 nagy viadalból Sági Ilus került ki j győztesen ami nagy meglepetés. | Vermes Editnek azonban nincs j miért szégyenkezni, mert végig j nagyszerűen küzdött. Az elsőbb- jságe csak benyúláson múlott. Mind­két versenyző ideje alig két mp.-el' marad el a magyar rekordtól. A szombati első nap eredményei 3Á5U méteres vidéki staféta. I. elő­futam: 1. MESE (Bitskey I., Horváth, Bárány) 1 p. 48.8 mp. 2. Egri TE 1 p. 51.8 mp. S. Csabai AK. — IX. előfutam: 1. JÖSSzK (Farkas, Tóth, Fehér II.) 1 Pí 52.4 mp. 2. EMSE 1 p. 53.2 mp. 3. OTK. 100 méteres ifjúsági gyorsúszás. 11 in­duló. I. előfutam: 1. Flór László (OTK) 1 p. 14.4 mp. 2. Trón Zoltán (DEAC) 1 p. 27.8 mp. 3. Buszka Ferenc (DEAC) 1 p. 28 mp. — II. előfutam: 1. Bárány Gyula (MFSE) 1:20.2 mp. 2.Hisszcly Pál 1:22.4 mp. 3. Baranyai Károly (MESE). Döntő: 1. Flór László (OTK) 1:15.6 mp. 2. Bárány Gyula (MESE) 1:18.8 mp. 3. Baranyai Károly (MESE) 1:21 mp. Gyermekverseny. 50 méteres gyors­úszás: 1. Mészöly Tibor (Buda KISOSz) 32.8 mp. 2. Budai Vince (Jászapáti KISOSz) 35 mp. 3. Vaséi Gusztáv (EMSE). Legénységi verseny: 50 méteres úszás (10 induló): 1. Peigl Lajos Győri II. utász 43.2 mp. 2. Tuba Ferenc Győri II. utász) 44.2 mp. 3. Ipoly László (Győr) 44.4 mp. Gyermekverseny: 50 méteres hátúszás: 1. Mészöly Tibor (KISOSz Buda) 42.8 mp 2. Reich Lajos (KISOSz Dél) 45.6 mp. 3. Ringelhamm György (MESE). 100 méteres gyorsúszás: Kongresszusi díj (10 induló): 1. Vannio András (SzUE) 1:07.2 mp. 2. Vágó Sándor (SzUE) 1:09 mp. 3. Sütő Tibor (SzUE) 1:11.6 mp. 100 méteres hölgy mellúszás. Kongresz- szusi díj (6 induló): 1. Neumann Ilus (EMSE) 1:47.2 mp. %. Pilinszky Miéi (Szarvasi Turul) 1:47.2 mp. 3. Oliva Sári (TAC) 1:50. 50 méteres helyi verseny 17 éven alul (4 induló): 1. Trón Zoltán (DEAC) 34.4 mp. 2. Ruszka György (DEAC) 37.2 mp. 3. Sajó György (DUE). Magyarország 1926. évi 1500 méteres bajnoksága. Standardidö 2t p. 30. mp. Országos rekord 23 p. 07.6 mp. Védő az 1925. évre Szigricz Géza (MESE) 23:26 mp. (6 induló). Bajnok: Balasy Olivér (ÚTÉ) 23 perc 22 mp. 2. Fehér II. Ist­ván 23:50.6 mp. 3. Szabó István (MTK) 24:36. A másodiknak beérkezett Páhok Istvánt diszkvalifikálták A szombati vizipóló-mérkőzések Középdöntömérkőzések. OTK—DUE 5:0 (Egy félidő). Bíró: Ember. Károly. Gólíövök: Tóth S. János Tóth Ferenc és Tóth Imre. MESE—BSE 8:2 (5:0). Bíró: Káfpáti Nándor. A gólok közül Bárány hatot, Sesztay és Bitskey 1—1 gólt lőttek. TAC—DAC 11:0 (1:0). Bíró: Ember Károly. Elődöntőmérkőzések. MESE—OTK 13:2 (8:1). Bíró: Ember Károly. A MESE fölényes játékkal győ­zött. SzUE—TAC 11:0 (5:0). Bíró: Ember Károly. A Vannie-fiúk kitűnő1 játékával győzött a SzUE. Vasárnapi eredmények Ifjúsági verseny 100 m. mellúszás: 1. Gábori József (BBTE KISOSz) 1 p. 31.2 mp. 2. Lestyán László (CsAK) 3. Gödényi Ferenc (DEAC). Kongresszusi-díj, 100 m. hátúszás: 1. Háy Ferenc (SzUE) 1 p. 25 mp. 2. Szegő Inn'e (ETE). 3. dr. Zsóter Ber­talan (SzUE). Háy elejétől végig ve­zetve biztosan győzött. Gyermekverseny 50 m. mellúszás: 1. Jónás Pál (ETE) 41.4 mp. 2. Klein György (ETE). 3. Katona An­dor (EMSE “KISOSz). Debrecen város nagydija I. osztá­lyú verseny 50 m. gyorsúsz^is: 1. Bá­rány István (MESE) 27 mp. 2. Kindl József (MUE) 80,4 mp. 3. Hóiba Ti; vadar (III. kér.) 30.4 mp. Nagyszerű start után Bárány mindjárt az élre ment s bár elcsavart, biztosan győz. Hölgy verseny 100 m. hátúszás: 1. Szőke Kató (MUE) 1 p. 42.4 mp. 2. Vermes Magda (FTC) 1 p. 43.2 mp. 3. dr. Keresztúri Kamilla 1 p. 44 mp. szép küzdelem, az első hosszban Tö­rök vezet, a második hosszban a he­lyezettek nagy küzdelmet vívnak egy7mással. Szőke Kató eredménye annál értékesebb, mert előzőleg a stafétában is úszott. Tisztiverseny 50 m. úszás: 1. Zá- dor Endre (RAG)- 39.4 mp. 2. Kotá- nyi A. (Győri II. utászzászlóalj). Debrecen város nagydíja, I. oszt. verseny, 400 m. mellúszás: 1. Mattyasnvszky (MUE) 7 p. 03 mp. 2. Steiner László (MTK) 7 p. 04 mp. 3. Szigeti Ernő (ETE) 7 p. 10.2 mp. Vé­gig érdekes verseny, 100 m-nól Okrutzky vezet 1 p. 36 mp-es idd , el, 200 m-nél 3 p. 21.4 mp-es idővel Síéi­nél- van az élen, 300 m-néi is reá í ugyanő vezet 5 p. 13-as idővel. Az utolsó hosszban Mattyasovszky elő­retör és izgalmas finisben győz. Vidéki staféta 3x50 rn-es gyors­úszás: 1. MESE (Szigriíz, Bicskey, Bárány) 1 p. 25.8 mp. 2. SzUE A csa­pata' XWannie II., Vágó, Wannie I.) 1 p. 26 mp. 3. SzUE B csapata (Háy Brenner, Sütő) 1 p. 32.8 mp. Végig, érdekes küzdelem, Wannie I. közel másfél testhossz, előnnyel vált és Bárány csak 26 mp-el, új országos rekordnak megfelelő idővel tudja megszerezni a győzelmet a 27.8 mp- et úszó Wannieval szemben. Helyiverseny 50 m. hölgyúszás: 1. Kiss Mária (DEAC) 52.8 mp., 2. Ju- ricskai Bösike (DEAC), 3. Krausz Olga (DUE). HöigyVerfceny 100 m. mellúszás: 1. Bencze Irén (MUE) 1 p. 54.8 mp., 2. dr. Keresztúri Kamilla (FTC) 1 p. 47.6 mp., 3. Pilisky Miéi (Szarvasi Turul). Az elsőnek beérkező Benkő Margitét szabálytalan fordulás miatt diszk vaii fiká 11,áb. Benkő kü­lönben 1 p. 39.8 rnp.-es idővel fölé­nyesen győzött. Gyermekverseny 3x50 vegyesstafé­ta 1. EMSE 1 p. 54 mp. 2. Jászapáti KISOSz. 3. ETE. Kongresszusi díj 100 m. hölgy gyorsúszás: 1. Sági Ilus (DAC Hun­gária) 1 p. 31 mp., 2. Vermes Edit (EMSE) 1 p. 31.2 mp. Vermes végig vezet, de Sági afinisben szenzáció­san felnyomul és benyúlással nyer. Ez a győzelem háromévi szakadat­lan munka megérdemelt jutalmá­nak tekinthető. Kongresszusi díj 400 m.-es gyors­úszás: 1. Fehér II. István (Jössze) 5 p. 39.4 mp., 2. Wannie András (SzUE) 5 p. 41.4 mp,, 3. Bicskey Zol­tán (MESE) 5 p. 46.4 mp. 100 m.-nél Wannie I. vezet 1 p. 14-es idővel, mögötte Fehér és Bicskey 1 p. 15,2 mp.-el. 200 m.-nél Wannie ideje 2 p. 43 mp., Fehér és Wannie IJ* 2 p. 43.8 mp., Bicskey 2 p. 44 mp, 300 m.-nél Wannie I. feladja. Fehér megy az élre. ideje 4 p. 11.4 mp., 2. Wannie II. 4 p. 12.2 mp, Bicskey 4 p. 13 mp. Az utolsó hosszban Fehér erős finis­be fog s bár Wannie' II. is átveszi a tempót, kis különbözettél csak második tud lenni. Debrecen város nagydíja. Mű­ugrás I. oszt. verseny. 1. Nagy Ká­roly (MTK) 8994 pont. 2. Szalai La­á

Next

/
Thumbnails
Contents