Sporthirlap, 1928. június (19. évfolyam, 64-76. szám)

1928-06-02 / 64. szám

^zerkesztAséü és Kiadönivatai. ttodapeet, VL kerület. Rózsa ucoa lil. 111. emelet TMratl óira: Sporthlrlap Budapest letetonszAm: Szerkesztőség: Llpót 996 —51 Kiadóhivatal: Teréz 112-41 Blólizetésl arak Beilóldre egy negyedévre > pengő (egy Hónapra t Dongó). AnsitrlAba 6 pengi. Egyéb küllőidre egy negyedévre 7*50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON. Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában a5 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia Löd Kó. Románia 8 lel. Franciaország 1*59tr. Olaszországl-óOL. Német­ország 25 a. pt Lengyelország 30 gr. Amerika a c Levélcím: Budapest 62., postaiiók 82. Az olasz—spanyol mérkőzés 2x15 perces meghossz Isi arányban döntetle A gólok a rendes játékidőben estek, és pedig a spanyoloké az első, az olaszoké a második félidőben — Az olaszok állandó tőlényben voltak, de támadóakoióikat nagy balszerencse kísérte —A meghosszabbított játékidő utolsó perceit villany­fénynél játszották a balálrafáradt csapatok Héttőn délután újrajátsszál* a mérkőzést A S/t őrt hírlap olimpiai tudósító gáté! Párisnak az emléke kísértett a pénteki olasz—spanyol mérkőzésen is. A sors akkor az első fordulóban már összehozta a két legdélibb latin nemzetet. Megtörtént ez most is, de nemcsak ebben, hanem magának a mérkőzésnek a pergésében is vissza­tért a párisi történet. Akkor Vallana katasztrofális öngóljával győztek a vengébb olaszok, akik a spanyol vi­har ellenében is tartani tudták az 1:0 arányú eredményt. Azóta válto­zott a világ, az olaszok lettek jobbak, -szólták ezt ennek a mérkőzésnek •: folyamán is, amelyen csaknem elle- ;k fordult a balszerencse. És hozzá náluk is egy fatális öngóllal jutnak vezetéshez most a spanyolok, akik minden olasz pergőtűz közepette sem lömek meg és még szerencséről be­szélhetnek az olaszok, hogy ezt a mérkőzést döntetlenné tudták tenni. Akármilyen kevés támadást intéztek a spanyolok, mindig olyan veszélye­sen alakult a helyzet, hegy a gól szinte hajszálon függött. Még a két­szeri meghosszabbítás idején :s ugyanez volt a kép. Az olaszok ál­landó ostromzár alatt tartják a spa­nyol kaput, amely egyetlen egyszer szabadul fel. de akkor úgy kiszakad a spanyol támadás, hogy kapufát iő t csatár és az olaszok boldogan néz- ''k össze. Silány mérkőzés volt voltaképen, sony színvonalú játék, kevés él­és feljegyezni valóval. Ticnge- ktikai hiba, kiáltó sok fault, i, felesleges erőlködés. Vi- emény és lovagias volt ez a ’és. amely éppen a nagy állandó izgalmak közepette ott. A kornerarány 6:1 volt k javára, a lövések sorát fel tett jegyezni. Az olasz győ- onbán nem érett meg a •ebhítés ideje alatt sem. a inak hétfőn inra ki kell al­más ellen. Iskolapéldája lórkőzes annak, hogy a ki­A két csapat a következő összeállí­tásban lép a pályára: Olaszország: Combi — Rosetta, Calligaris — Pietroboni, Pitto, Janni — Rivolta, Baloncieri, Ohiavio, Ro- setti, Levratto. Spanyolorság: Jauregui — Zaldua, Quincoces — Labarta, Antero, Lega- reto — Mariscal, Reguiero, Yermo, Marculeta, Irruretagoyema. Bíró az uruguayi Lombardi, aki­nek működésével kapcsolatban hama­rosan megállapítja a kritika, hogy az uruguayok csak játszani tudnak. Heves oldalszélben kezdenek az olaszok. Azonnal erőteljes rohamot indítanak, Zaldua kornerre ment. Ezt Levratto a kapu mögé küldi. Nehe­zen fejlődik ki a játék, a játékosok túlságosan rávetik magukat az ak­ciókra és sok fault esik. A 4. percben Rosetti éles lövését csak kiütéssel védi a spanyol kapus, Chiavio üres kapuval áll szembe, de hirtelenében mellé lő. Az olaszok fölényben van­nak. Több fault esik, a játékosok ál­landóan szabálytalanságokat követ­nek el, a mezőny bukdácsol. Alig van A spanyol csapat összeállítását eredetileg másképen tervezték, a mérkőzésre azonban Zaldua lett jobbhátvéd és Antero állott a cen- terhalf helyére az előbb kijelölt Val- lona és Gamborena helyett. élvezetes akció. A 11. perc váratlanul spanyol gólt hoz. Labarta negyven méterről lőtt ívelő labdáját Combi a szembe­tűző napban nem látja, a labda átrepül a feje fölött, a kapufa éléről levágódik a kapus hátára és onnan a hálóba pattan és csak beljebb segíti a befutó Reguiero (0:1). Már a következő percben megvan az alkalom az egyenlítésre, de Chiavio nagy gólhelyzetben félre fejel! A 14. percben megint veszélyes spanyol ki­törés, a jobbszélső lerázza magáról a védelmet, süvítő lövését Combi nagy bravúrral védi. Az olaszok erősen szorongatják a spanyolokat, Chiavio megint remek centerezést kap Le- vraítotól, de megint élesen a kapu mellé fejel. A spanyolok kevés táma­dása is nagyon veszélyes. Egy lövést Combi csak kiütni bir, pontosan Re­guiero lába elé, a gól biztosnak lát­szik, amikor a csatár elcsúszik a lö­vés előtt és felbukik. Chiavio nagy erőfeszítéssel tör előre, ám két lö­vése is elkerüli a kaput. Olasz sza­badrúgás, Rosetti a kapu mellé fe­jeli. Chiavio jut lövéshez, bombája védőjátékosba fut. Levratto a kapu fölé lő. Az olaszok állandó ostrom alatt tartják a spanyol kaput, amely mintha meg lenne babonázva. A 35. percben Pietroboni megsé­rül, de tovább játszik. Chiavio me­gint kapu mellé lő. A kétségbeesett védekezésben a spanyolok roppant idegesen dolgoznak, izgalmukban ret­tenetesen ordítanak egymással. Az ostromzár egy percre sem csillapodik, csak gól nem akar születni sehogy. Két olasz komer múlik el eredmény­telenül. Újra remek balszárny-akció fut végig a pályán, Rosetti óriási gólhelyzetbe kerül, de képtelen érté­kesíteni, alig hajszálnyira a kapu fölé lő. Az elszánt védekezés közbec a spanyol centerhalf, Antero egy al­kalommal közbeveti magát, a kezén súlyosan megsérül és kiáll. A spanyo­lok a félidő hátralévő részét tiz em­berrel harcolják tovább. A 38. perc­ben mintha a kiegyenlítés kisértene, Rosetti nagy helyzetben áll, irtóza­tos bombát küld, de pontosan a kapus testébe. A harmadik olasz korner is eredménytelen. A spanyolok szóhoz sem jutnak már, Levratto erős lö­vése a kapu mellé megy, Baloncieri lövését pedig a kapus fogja. A második félidőben visszatér a sérült spanyol centerhalf, de harc- képtelen, nem is foglalja el a helyet, hanem beáll a balszélre, ahol csak statisztál. Centerhalfnak Reguiero vonul hátra. Mégis az első percekben némi élénkséget mutat a spanyol csa­pat. De csakhamar újra átveszi a tá­madások irányítását Olaszország. A 3. percben már korner esik, ebből Ri­Ma sportkeresztrejtv Szombat Budapest, XIX. évi. 64. sz. 1928 június 2. ZlTQ 16 fillér Olasz fölény — váratlan spanyol gól áltóan jobb futballt játszó együttes az olimpiai izgalmak közepette dön­tő fölényét sem tudja sokszor ki­használni. A mérkőzés háromezer főnyi közönsége tehát végeredmény­ben mégis csak élvezetes mérkőzés­nek volt a tanúja. Serlegek és tiszteletdíjak ?osan elismert arany­dúsan felszerelt raktára. ezüstművesnél V « ^ ’H M 51 f% h Városház-ulca 16. szám | ily IS ifidSIU ‘Saját műhely). Egyesületek kedvezményben részesülnek jön sportol? És nem ismeri azfe „ADAMS CmCLETS"! rágógummit V | Szomjúságot olt, üdít, illatosít.

Next

/
Thumbnails
Contents